28/05/2024
Главная / Медиа / Шахмат – спортми ёки санат?

Шахмат – спортми ёки санат?

Шахмат спортми? Ёки спортга алокаси йук санатми? Ушбу нуктаи назарларнинг хар бирининг куплаб тарафдорлари ва мукхолифлари бор.

shaxmas1shaxmas1 shazznmaty

Шакхматчилар уз чемпионатларини утказиб, улардаги енг кучлиларини очиб беришади. СХу манода, шакхматни албатта спорт деб аташ мумкин. Аммо галаба жисмоний куч емас, акл-заковат хисобига кулга киритилади, демак, уларни шартли равишда спорт деб аташ мумкин.

Хатто Кхалкаро олимпия кумитаси хам шакхмат спорт тури булганини факат 1999 йилда тан олган, аммо хозирча уни Олимпия уйинлари дастурига киритишга шошилмаяпти. СХу боис Кхалкаро шакхмат федерасияси уз олимпиадаларини утказиши керак. Гарчи купинча муз устида шакхмат деб аталадиган кёрлинг аллакачон Олимпия руйкхатидан утган.

Ва бу ерда шакхматни спорт ёки санатдан ажратиб турадиган версиялардан бири. Бу шакхмат жангларининг бевосита иштирокчиси томонидан айтилган.

1983 йилда 17 ёшли канадалик шакхматчи Алекс Кузнесов (Айтганча, унинг ота-боболари руслар булиб, инкилобдан олдин кхорижга кетган) Аргентинада утказилиши керак булган усмирлар уртасидаги Панамерика турнирига тайёргарлик кураётган еди.

Аммо чемпионатда иштирок етиш учун жуда катта маблаг керак еди ва йигит молиявий жихатдан бироз каттик еди. Узок вакт давомида Алекс Аргентинага саёхат килиш учун пул топишга уриниб, турли давлат идораларига бехуда ташриф буюрди. Ва хар доим рад етилган. Хеч ким иктидорли шакхматчини молиялашни кхохламасди.

Тугри, федерал вазирлардан бири Кузнесовни кабул килишга рози булди ва унинг илтимосини тинглади. Вазир хатто у билан бир нечта шакхмат уйинларини уйнади, аммо у маблаг беришга шошилмади.

У Алексга малум бир устун буйича маблаг ажратиш кераклигини тушунтирди ва бунинг учун амалдорлар шакхмат нима еканлигини аник билишлари керак: спорт, санат ёки маносиз буш вакт.

Бу саволга вазир бир йигитдан жуда узига кхос жавоб олди: “Курдингизми, сер, – деб жавоб берди Алекс Кузнесов, – барчаси шакхмат уйнаш кимга боглик. Смислов уйнаса, бу санат, мен уйнасам, бу спорт, сиз уйнасангиз, бу буш вактдир.

СХуни такидлаш керакки, жавоб жуда жасоратли еди, хар бир йигит вазирга буни айтишга журат ета олмайди, аммо шундан кейин Кузнесовнинг давлат субсидиясини олиш имконияти камрок еди. Лекин у жуда аник тариф берди.

Хаккимизда

Яна маълумот

man_sex

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда …