28/05/2024
Главная / Маданият / Эрингизни хиёнат килаётганини 5 белгиси

Эрингизни хиёнат килаётганини 5 белгиси

Эрингизни севгилиси борлигига шубха киласизми? Биз сизлар учун куркувингизни синашингиз мумкин булган бешта белгини тайёрладик.

Статистик маълумотлар хафсаласи пир булади: Россияда еркакларнинг тахминан 75 фоизи хаётида камида бир марта хотини ёки шеригига хиёнат килган. Aгар сезги сизга ер ёки йигитнинг бекаси борлигини айца, сиз бир нечта белгилар билан хато киласизми ёки йуклигини тушунишингиз мумкин.

dndovcq

У телефонини беркитиб юради

Телефон – бу хар кимнинг шахсий майдони ва у сизга парол бермаслик ва шахсий ёзишмалар ва кунгироклар руйхатига ажратмаслик хукукига ега. Aммо агар якин киши телефонни сизнинг куриш сохангизда колдиришдан куркса, бу ташвишли кунгирокдир.

У билан жинсий алока бошкача булади

Жинсий алока бирдан кучайиб кетдими? Ёки аксинча, севганингиз сизга нисбатан совукконлик килдими? Ёки у сиз илгари синаб курмаган янги позициялар ва якинлик турларини таклиф киладими? Буларнинг барчаси сизнинг одамингиз ёнида кимдир борлигининг аник белгисидир.

У тез узгарди

Янги парфюм ёки кийим. Спорт залига бориш учун кутилмаган карор. Ёки у машинани узгартирди ёки унга яхширок гамхурлик кила бошлади. Бу харакатларнинг барчаси сизнинг одамингиз бошка аёлнинг олдида узини тутишга интилаётганидан далолат беради, у билан уша ширин гулдаста даврини бошлагани аник.

Унинг танасининг хиди узгарган

Доимий равишда бошка аёл билан бирга булиш еркакнинг танаси ва кийимидаги одатий хидни узгартириши мумкин. Биз, аёллар, хушбуй хидларни сезамиз ва муносабатларда булганимизда, биз ухлаб колган одамнинг хидига куникамиз. Aгар бирон бир узгаришларни топсангиз, бу огохлантириши керак.

Кундалик тартиб энди бир хил эмас

Aгар сизнинг одамингизнинг жадвали кутилмаган иш сафарлари ва дустлар билан учрашувлар, офисда кеч колиш ёки дам олиш кунларида ишлашни уз ичига олса, бу хеч качон содир булмаган, бу хам уйлаш учун сабабдир. Куркув сизнинг одамингизнинг кутилмаган харажатларини тасдиклаши мумкин.

Ва нихоят: кулгили далиллар. Aгар сизнинг саволларингизга галати бахоналар, хужумлар ёки мавзуни кескин узгартириш билан жавоб берилса (ва еркаклар, биз билганимиздек, дахшатли ёлгончилар), сиз ехтиёт булишингиз керак.

Aммо бу вазиятдан чикишнинг енг яхши йули – факат гапириш ва ташвишларингиз хакида халол булиш. Узаро муносабатлардаги халоллик ва ишонч уларнинг ажралмас кисмидир.

 

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …