05/02/2023
Главная / Маданият / Пархезли таомлар озиш учун ретсеплари

Пархезли таомлар озиш учун ретсеплари

Пархезли таомлар

61d769f0c68b38dd2324acb0181f6080

Мутакхассис: Мария КОРОЛЁВА, диетолог

Куйида енг самарали ва тезкор диеталар ТОП 10 талигини такдим етамиз:

1.Голливуд танлови.

Бу диета жахон юлдузлари орасида жуда оммабоп булиб, давомийлиги икки хафтани ташкил етади. Унга, кура сиз туз, шакар ва ёгни минимал микдорда истемол килишингиз, нон ва кхамирли таомлардан бутунлай воз кечишингиз талаб етилади. Натижада 7 кг ортикча вазндан кхалос буласиз.

2.Карам кхалоскор.

Карам ёгларни еритиши туфайли уни енг самарали пархезлар каторига кушиш мумкин. Таомномани карам ва карамдан тайёрланган ёгсиз таомлар, салатлар ташкил килади. Натижа сизни кувонтириши аник: 1 хафта ичида 5 кг!

3.Уч кун ва натижа.

Бу диета 9 кундан иборат булса-да, хар бири 3 кунлик 3 боскичга булинади. Биринчи боскичда факат гуруч, иккинчисида факат картошка, учинчисида еса сабзавотлар истемол килинади. Бундан ташкари, пархез давомида туз ва ёг микдорини катий назорат килиш, факат тоза сув ичиш зарур. Натижада 7-9 кг вазн ёкотиш мумкин.

4.Гречикхали диета.

Гречикха ёрмаси организмни шлаклардан тозалаб, ортикча ёглардан кхалос етади. Ёрмани пиширмасдан 3-4 соат кайнаган сувда юмшагунча ивитиш талаб етилади. Хеч кандай кушимчаларсиз бир хафта давомида ушбу “таом” ейилса, 5 кг.гача вазн ёкотиш мумкин.

5.СХурвали диета.

Бу пархез менюсига узингизга ёккан турли шурваларни киритишингиз мумкин. Аммо шурвага кам микдорда туз солиш, картошка, дуккакли махсулотлар ва ёг кушмаслик хамда нонсиз тановул килиш талаб етилади. Натижада 4-5 кг ортикча вазн билан кхайрлашасиз.

6.Моделлар учун!

Бу диета 3 кундан иборат булиб, кун давомида факат 1 та тукхум ва 300 гр творог ейиш мумкин. Диета шартлари огир булса-да, натижа сизни кувонтириши аник: 3 кунда 5 кг!

7.СХарбатли пархез

Агар уни танлашга карор килсангиз, сиздан улкан сабр ва матонат талаб килинади. Чунки кун давомида уч махал апелсин, грейпфрут ва лимон шарбатлари ичилади, кхолос. Колган пайтда факат тоза сув ичишга рукхсат етилади. 3 кунда 5 кг!

8.Експресс диета

Бу диета истемол махсулотлари микдорини кескин камайтириш ва кечки овкатдан бутунлай воз кечишга асосланган. Кун давомида узингизга ёккан махсулотларни оз микдорда тановул килишингиз мумкин. Такхминан куйидагича таомнома айни муддао:

нонушта: битта тукхум, шакарсиз чой.

Иккинчи нонушта: творог ёки ёгсиз катик.

Тушлик: бугда пишган 150 гр товук гушти ёки балик, сабзавотли салат, мева.

Кечки овкат: шакарсиз чой.

Диета 5 кун давом етиб, 6 кг.гача ортикча вазндан кхалос етади.

9.Очлик кунлари

Енг тезкор ва самарали диета турларидан бири, шубхасиз, очлик кунларидир. Бу диета 3 кундан иборат булиб, 5 кг ортикча вазн йукотилади. Унинг биринчи ва учинчи кунлари диетага кириш ва чикиш кунларидир. Улар организмни аста-секин очликка тайёрлаб, яна меёрида овкатланиш режимига кайтишга ёрдам беради. Бу кунларда мева-сабзавотлар, енгил шурвалар тановул килиш мумкин. Нон, дуккакли махсулотлар, ёгли ва кхамирли таомлардан воз кечилади. Диетанинг иккинчи куни асосий очлик куни булиб, кун давомида факат сув ичиш мумкин. Диетадан сунг оксилли ва ёгли махсулотларни расионга оз микдордан аста-секинлик билан киритиш тавсия килинади.

10. Катикли диета

У тезкор ва самарали булибгина колмай, саломатлик учун гоят фойдали хамдир. Катик таркибига кирувчи катор витамин ва микроелементлар организмни тозалаб, ичаклар фаолиятини ва моддалар алмашинувини якхшилайди. Диета бир хафта давом етади. Іар куни такхминан 1,5 л катик ичиш талаб килинади. Натижада 4-5 кг ортикча вазн билан кхайрлашасиз.

Бундан ташкари, диета давомида дорикхоналарда сотилаётган оздирувчи фито-чойлардан хам ичишни унутманг. Улар диета самарадорлигини ошириш билан бирга организмни тетиклаштириб, моддалар алмашинувини якхшилайди.

Пархез кунлари соглигингизга нихоятда етиборли булинг. Нотугри танланган ёки меёридан ошган диета саломатлигингизга путур етказиши мумкин. Исталган натижага еришгач, меёрий вазнингизни саклаб колиш учун яримтайёр махсулотлар, фаст-фуд ва газланган ичимликлардан бутунлай воз кечишингиз керак. Ёдда тутинг: ортикча вазнни бутунлай ёкотишда хеч кандай диета доимий соглом турмуш тарзи ва тугри овкатланиш каби ёрдам беролмайди.

Хаккимизда

Яна маълумот

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e@2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

Ортикча овкатланиш – бу барча пархезлар ва машаккатли фитнес машгулотларига карамай, биз вазн йукота олмаслигимизнинг …