18/08/2022

Хусусий богча очиш тартиби

2iKumK15240391153373_l

Карточкалар: Узбекистонда ДХШ асосидаги болалар богчасини кандай очиш керак Узбекистонда ендиликда давлат-хусусий шериклик асосида болалар богчаси очиш учун бепул ер участкаси ёки бинони нол кийматида олиш мумкин. Буни кандай килишни сизга карталарда айтиб берамиз. Хусусий богча очиш бизнес режа. Спот аввал ёзганидек, хусусий болалар богчаси очмокчи булганлар ер участкасини 30 …

Подробнее »

Узбекча шерлар дустлик хакида смс

Суйлагил хак сузни, кунглинг рушно булсин десанг, Кимсага хеч берма озор, ошно булсин десанг. Мехнатинг, илминг ва одобинг, дидингни доимо Хамнафас кил кунт ила, аклинг расо булсин десанг. Сен отанг бирла онанг одамлигидан ибрат ол, Волиданг бирла падар сендан ризо булсин десанг. Доимо булгин фидо, сергак елинг икболинга Хар мунофикинг …

Подробнее »

Шерлар янги йил хакида

Янги йил кечаси, эй, сулим окшом, Гузал Ватанимнинг чиройига бок. Спасск башнясидан чиккан улугвор. Садога бир нафас солиб тур кулок. Улуг океанда Ватан посбони, МГУ кизлари тинглайди уни, Пахта улкасининг мокир дехкони, Само юлдузлари тинглайди уни. Бу садо янгратар бутун жахонни, Уни тингламокда коинот, башар. Бу садо халкимга янгй зафарлар, …

Подробнее »

Ватан хакида шеърлар – Узбекистоним

21

ГАЗАЛИМ СЕНГА ВАТАНИМ Гулгуи диёрим, сен йугу борим; Такдир узингсан, ахду карорим, Бахтим сёнинг-ла, йук дилда зорим, Мехрим- зиёси, гузалим, сенга, Калбим наврси —  газалим сенга. Завкимга боис мекнат кувончи; Хар шонли соат, фурсат кувончи, Халким ишида суръат кувончи, Мехрим зиёси, гузалим, сенга Калбим навоси — газалим сенга. Мехнат элисан, …

Подробнее »

Угил ва кизлар учун Севги хакида шерлар

1547369720_1

Севги шерлари Яна кулларимда когоз ва калам, Яна каламимни махкам тутаман. Юракда афсус бор, аммо йук алам, Яна уз хонамда тонгни .кутамап * Уша тонготарда биринчи мактуб Битилган Онларни кумсадим яна. Есимда…. Мактубим жавобин кутиб, Висол оловида мен ёна-ёна Когозга кучириб юрак розимшк Сузлар оламини роса кезгандим. Факат узим тинглаб севги …

Подробнее »

Дарвозалар расмлари темир дарвоза нархлари 2022 Узбекистон

412_image001

Дарвозалар ва дарвозаларнинг вазифалари сайт худудини химоя килиш ва тусиш билан чекланмайди. Дарвозанинг дизайни ва унинг биноларнинг ташки куриниши билан комбинасияси хам жуда мухимдир. Айтиш мумкинки, хусусий уйнинг дарвозаси уйнинг “юзи” булиб, егасининг тамини, унинг ехтиросларини ва хатто бойлигини акс еттиради. Дарвозани танлашда унинг функсионаллиги, кулайлиги, амалийлиги, химоя фазилатлари ва естетик …

Подробнее »

Альцгеймер касаллиги хакида белгилари даволаш

bolezn_alzgeymera

Aльцгеймер касаллиги Aлцгеймер касаллиги прогрессив деманс шаклининг номидир. Касалликнинг ривожланиши катта ёшдаги (60-65 ёш) беморларда когнитив функцияларнинг боскичма-боскич йуколишига олиб келади. Кекса деманс билан огриган одамларда хотира йуколиши, еътиборнинг пасайиши, нутк, фазовий ориентация ва асосий фикрлаш кобилиятлари йуколади. Деменсянинг  ривожланиш сабаблари. Aлцгеймер касаллигининг патогенези тиббиёт хамжамиятида мунозарали мавзу булиб колмокда. …

Подробнее »

Чиройли смс табрик сузлар тугилган кун учун: матни

maxresdefault

Тугилган кунинг билан табриклайман! Сизга кувонч билан порлаётган вокеалар, ёркин кузлар, самимий хис-туйгулар, табассумлар ва барча орзуларингиз амалга ошишини тилайман! Бахт, мехрибонлик ва фаровонлик! Туг илган кунинг билан! Мен истакларингиз амалга ошишини, бахт, севги ва соглик тилайман! Туг илган кунинг билан! Сизга катта бахт, мустахкам соглик, умумий сабр-токат, ишончли ва …

Подробнее »

Тушда пахта курса: териш, сотиш, олиш

185053536-isla_fullxfull.19439296_a3o82hxl-min-800x600

 Пахта Фрейданинг туш таъбири китоби: Узингиз пахта териш – бу сиз куп вакт ва куч сарфлаган бизнес, нихоят уз мевасини беради. Тушдаги пахта плантацияларини куриш – севганингиз билан гайриоддий саёхат. Пахта кандай терилганини куриш хомиладорликдир. Бундай тушни курган одам ота булишга тайёрланиши керак. Яна бир талкин килиш мумкин: туш курган …

Подробнее »