28/05/2024
Главная / Маданият / Соч тукилишига карши 10 та топ никоблар

Соч тукилишига карши 10 та топ никоблар

Aгар сиз уй шароитида сочлар учун никоб тайёрламокчи булсангиз, Интернет сизга 1000  та рецептни таклиф килади.

Кайси уй маскалари хакикатан хам фойдалидир, фойдасиз, аммо хавфсиз ва сочларингизга тузатиб булмайдиган зарар етказиши мумкинми? Биз ушбу саволни трихологга бердик ва унинг жавобларини сиз билан бахам курдик.

kognac

 Соч тукилишига карши ва курук сочлар учун коняк никоби.

(коняк + асал + тухум сариги + репейни / зайтун мойи). Сочни илдизларига ва  колган кисмларига хам суртинг, селофан ва сочик билан ураб олинг, 40 дакикага колдиринг.

Трихологнинг изохи: Куритилган сочларга спиртли эритмани суртиш яхши фикр эмас, спирт соч толаларини  янада куритади. Бу сизга соч тукилишига карши ёрдам бермайди.

2) Соч устириш учун  горчиссали маска.

(горчисса кукуни + тухум + шакар). Сочингизни илдизларига ва колган жойларига суртиб селофан ва сочик билан ураб олинг, Бош териси кизигунча ушлаб туринг.

Тричологнинг изохи: Тухум кушишнинг маъносини курмаяпман. У дархол киздиришни  бошлайди, чунки никобда шакар мавжуд. Сиз ушбу маскани сочингизга суртгандан сунг 15-20 дакикадан куп ушлаб турманг, , акс холда сиз бош терисини шикастлашингиз мумкин. Бундан ташкари, горчисса сочларни жуда куритади, шампун билан бошингизни ювиш ва бундай никобдан кейин кондиционерни куллаш керак. Бундай никобнинг ягона фойдаси бош терисининг кон айланишини яхшилашдир. Aммо бу соч усишини рагбатлантириш учун етарли эмас, аммо куйдириш ёки сочингизни бундай никоб билан куритиш жуда осон йули.

piperi-kagien-1

3) Соч тукилишига карши калампир дамламаси .(1 йирик  аччик кизил калампирни майдалаб ва 1 стакан арок куйинг. Банкани коронги жойга куйинг ва 1-3 хафтага колдиринг). Тайёр дамламани соч илдизларга суртинг.

Трихологнинг шархи: кон окимини яхшилаш учун яхши восита,  Aлопесия ареата булса, бу контрендикедир, чунки сочларнинг кучли тукилиши шаклида сочларнинг холати ёмонлашиши мумкин. Соч тукилишининг бошка турларини даволашда уни кушимча восита сифатида мураккаб терапияда куллаш мумкин. Aммо уз-узидан бундай никоб йукотиш муаммосини хал килмайди.

bez-nazvaniya

4) Соч фолликулаларини уйготиш учун маскалар . тукилган сочларни чикариш.

(горчица +кук глина / горчица+ алое шарбати + пиёз шарбати + асал + саримсок).

Трихологнинг изохи: Бу, эхтимол, андрогенетик алопесияга карши кураш хакида гап кетяпти? Сиз глина, асалдан ва саримсок билан пиёз ёрдамида фолликулаларни “уйготолмайсиз”, аммо пиёз шарбати билан бир хафта давомида сочингизни таминлайсиз.

5)Пивний дрожжа билан соч учун никоб.Сочни калинлаштириш усули.

Трихологнинг изохи:  Пивни дрожни  ичиш яхширокдир, уларда микроелементлар жуда куп, бу фойдалидир.

6) усимлик ёглари ёрдамида соч учун никоблар.

Трихологнинг шархи: яхши фикр. Aммо сочлар Екзотикни яхши куради. 1 хил мойдан эмас, балки бир нечтасини (зайтун, кокосовий, макадамия, ши, жожоба, узум уруги, зира, шафтоли, кастор ва бошкалар) аралаштириш яхшидир. Соч ва илдизларга суртинг, 40-60 дакика ушлаб туринг, шампун билан ювинг. Бу маскани 2 хафтада бир маротиба сочларингизга суртсангиз булади . Бош терисидаги яллигланиш жараёнлари ва себорея ва кепек пайдо булган такдирда, ёгли никоблар килмаслик яхширокдир. Улар сизни тушишдан куткармайди, лекин сиз вакти-вакти билан сочларингизни озиклантиришингиз мумкин.

7) Тухум маскалари (тухум саримсок, тухум сиркаси, тухум ёгурт ва бошкалар)

 Тухумни сочга фойдаси.

Трихологнинг изохи: Хом тухумни сочга суртиш фойдаси жуда кенг кулланилади. Aгар сиз хали хам тухум никобини тайёрламокчи булсангиз, энг оддий рецептни танланг: стаканга 2 та тухумни уриб, озгина илик сув кушинг, бутун аралашмани сочларингизга суртинг ва 15 дакикага колдиринг, сунгра сув билан ювинг. Ушбу “никоб” кепекнинг олдини олишга ёрдам беради.
Соч парвариши Умуман олганда, бундай никобларнинг таъсири нафакат стрессга карши булиши мумкин – сиз хамма нарсани тайёрлайсиз (ва канча ингредиентлар булса, жараён канча куп булса), мурожаат килинг ва 40-50 дакика утирасиз, сиз дам оласиз . Психологик момент хакикатан хам жуда мухим, чунки сочлар купинча стрессга таъсир килади. Шундай килиб, бу ерда терапия енди сочлар учун емас, балки калб учун.
Aммо пиёз, саримсок ва сирка кушилишига келсак – буларнинг барчаси бутун хафта давомида доимий ёкимсиз хид билан тахдид килади.

kefir1

8) Соч учун кефир маскаси.

(тухум сариги / кастор ёги / хина кушилган холда)

Трихологнинг шархи: Мен тушунимча никоб соч парвариши? Таркиби кизикарли. Исталган эффект буладими? Савол. Сиз синаб куришингиз мумкин, мен композицияда ута зарарли нарсани сезмаяпман. Aммо кандай таъсир килиш керак? Кондиционер хакида нима дейиш мумкин? Ипак каби ялтирок силлик сочларми? Бунинг учун, масалан, кератинли яхши махсус профессионал маскалар мавжуд. Еффект 100% булади ва сиз хеч нарсани аралаштиришингизга хожат йук.

9) зарарланган сочлар учун банан-асал никоби.

Трихологнинг изохи: Сиз бу ерда эхтиёт булишингиз керак. Сиз контакт дерматит шаклида кучли аллергик реакцияга сабаб булишингиз мумкин.

10) усимликлардан тайёрланган дамламалар.

Трихологнинг шархи: Сочларни ювиш учун усимликлардан тайёрланган дамламалар яхши нарсадир. Кепек намоён булишига карши курашиш учун махсус формулалар мавжуд, улар сезгир бош  терини парвариш килишда ишлатилиши мумкин. Сиз албатта кила оласиз.
Узимдан календула асосидаги дурулани тавсия килишим мумкин: 1 ош кошик календула учун биз 2 стакан кайнок сув олиб, 30 дакикага колдирамиз, сунгра хамма нарсани тоза бош терисига куямиз ва сочнинг бутун узунлиги буйлаб, 30 дакика турамиз. Сочни ювиш шарт эмас.

Хулоса килиб айтганда, узимиздан кушиб куямиз: агар сиз сочларингизнинг холатини яхшилашни истасангиз, унда профессионал косметика сизга кафолатланган натижани беради, уй маскалари ёрдам бериши ёки ёрдам бермаслиги ва хатто зарар етказиши мумкин. Aгар биз йукотишларни даволаш хакида гапирадиган булсак, унда трихолог ёки профессионал тиббий косметика томонидан танланган бир катор тадбирлар зарур.

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …