Home / Madaniyat / Yurak kaslliklari-yurak sanchishi davolash

Yurak kaslliklari-yurak sanchishi davolash

Yurak-tomir kasalliklari — tasnifi, turlari, alomatlari, oldini olish choralari.

Yurak-tomir kasalliklari (YTK) — yurak va qon tomir patologiyalarining umumiy nomlanishi. Hozirgi kunda bu kasalliklar guruhi dunyoda, jumladan, O’zbekistonda ham o’lim va nogironlikning yetakchi sababchisi bo’lib kelmoqda.

1547564451_01

Epidemiologiya.

Magistral arteriyalarning (koronar, bosh miya) aterosklerotik shikastlanishidan kelib chiqqan yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyoda aholi o’limning asosiy sababchisi sanaladi.

JSST malumotlariga ko’ra, 2016-yilda dunyo bo’ylab YTK tufayli 17,9 million kishi vafot etgan, bu barcha o’limlarning 31 foizini tashkil etadi. Ularning 85 foizi miokard infarkti va insult hissasiga to’g’ri kelgan. O’lim holatlarining 75% dan ortig’i erkaklar va ayollar orasida deyarli teng darajada past va o’rta daromadli mamlakatlarda qayd qilingan.

O’zstat ko’rsatkichlari.

O’zbekiston Davlat statistika qo’mitasi bergan malumotlarga ko’ra, 2019-yil birinchi choragida o’lim holatlarining deyarli 64% aynan YTK hissasiga to’g’ri kelgan. Khususan:

Patologiya turi          —                                      O’lim ko’rsatkichi, %
Yurak-tomir kasalliklari    –                             63.8
O’simtalar   –                                                                 9.0
Hazm qilish tizimi kasalliklari  –                   5.2
Nafas olish tizimi kasalliklari   –                    5.1
Bakhsiz hodisalar tufayl       –                                  4.3
Infeksion va parazitar kasalliklar –                 1.4
Boshqa kasalliklar       –                                                  11.2

Yurak-tomir kasalliklari turlari
Arterial gipertoniya

Arterial gipertoniya (AG) — qon bosimini 140/90 mm.sim.ust va undan yuqori bo’lishi. Birlamchi, essensial arterial gipertoniya (shuningdek, gipertonik kasallik) patologik jarayonlar mavjudligi bilan bog’liq emas va zamonaviy sharoitlarda bartaraf etishning imkoni mavjud bo’lgan sabablar tomonidan chaqiriladi. Bu eng keng tarqalgan yurak-tomir patologiyasi hisoblanadi.

Simptomatik yoki ikkilamchi gipertoniya yurak va qon tomir kasalliklari, endokrin tizim patologiyasi yoki boshqa holatlarning oqibati sanaladi.

Yurak ishemik kasalligi.

Yurak ishemik kasalligi (YIK) (shu jumladan barqaror va beqaror stenokardiya, miokard infarkti) — koronar arteriyalar bo’ylab qon aylanishining buzilishi oqibatida yuzaga kelgan miokard shikastlanishi. Ko’pincha YIK sababi — dislipidemiya fonida koronar arteriyalar aterosklerozi sanaladi.

Kasallikning khavfli shakllari va o’limning asosiy sabablaridan biri — miokard infarktidir.

Serebrovaskulyar kasalliklar.

Serebrovaskulyar kasalliklar yoki bosh miya qon tomir kasalliklari — miyaga qon olib kelishga masul bo’lgan tomirlarning zararlanishini o’z ichiga oladigan kasalliklar guruhi. O’tkir serebrovaskulyar kasalliklar orasida eng khavfli turi insult bo’lib, u jahonda o’lim sabablari bo’yicha ikkinchi o’rinda turadigan, nogironlikka olib keladigan yetakchi patologiyadir.

Insult ikki khil bo’lishi mumkin:

 • Ishemik (miya infarkti) — o’tkir fokal ishemiya tomonidan chaqiriladi.
  Gemorragik — tomirlarning yorilishi tufayli miyaga qon quyilishi bilan tavsiflanadi.

Yurak ritmi va o’tkazuvchanligi buzilishi.

Ushbu atama yurakning elektr impulslari hosil qilish chastotasi, muntazamligi va manbaidagi o’zgarishlar bilan tavsiflanadigan bir necha holatlarni birlashtiradi.

JSST ekspertlari ishchi guruhining tarifiga ko’ra, yurak ritmi buzilishi — normal sinusli ritmidan har qanday chetlashish hisoblanadi. Kardial aritmiyalar — deyarli har qanday yurak patologiyasi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo’lgan keng tarqalgan klinik fenomendir.

Kardiomiopatiya.

Miokardning birlamchi shikastlanishi bilan bog’liq kasalliklar. Bugungi kunga kelib kardiomiopatiyaning umumiy tarifi va tasnifi mavjud emas.

Yevropa kardiologiya jamiyatining (2008) miokard va perikard kasalliklari bo’yicha ishchi guruhi tarifiga ko’ra, kardiomiopatiya — YIK, arterial gipertoniya, orttirilgan va tug’ma yurak poroklari bo’lmagan holda yurak mushaklarida tizimli va funksional o’zgarishlar mavjudligi hisoblanadi.

Tug’ma va orttirilgan yurak poroklari.

Tug’ma poroklarning ko’plab tasniflari mavjud. Ular shartli ravishda 2 guruhga bo’linadi:

1. Oq (arteriya va venoz qon aralashmaydi, qonning chap-o’ng oqimi bilan). 4 guruhni o’z ichiga oladi:

 • Kichik qon aylanish doirasini boyitilishi bilan (ochiq arterial nay, bo’lmachalararo va qorinchalararo to’siq nuqsoni, AB-kommunikasiya va boshqalar);
  Kichik qon aylanish doirasini zaiflashtirilishi bilan (izolyasiyalangan pulmonal stenoz va boshqalar);
  Katta qon aylanishi doirasini zaiflashtirilishi bilan (izolyasiyalangan aortal stenoz, aortaning koarktasiyasi va boshqalar);
  Tizimli gemodinamikaning sezilarli buzilishisiz (yurakn dispozisiyalari — dekstro-, sinistro-, mezokardiyalar, yurak distopiyasi — bo’yin, ko’krak, qorinli).

2. Ko’k (qonning o’ng-chap oqimi bilan, arterial va venoz qon aralashadi). 2 guruhni o’z ichiga oladi:

 • Kichik qon aylanishi doirasini boyitilishi bilan (magistral tomirlarning to’liq transpozisiyasi, Eyzenmenger kompleksi va boshqalar).
  Kichik aylanish doirasini zaiflashtirilishi bilan (Fallo tetradasi, Ebshteyn anomaliyasi va boshqalar).

Orttirilgan poroklar:

Mitral yurak poroklari: mitral stenoz, mitral regurgitasiya (yetishmovchilik).
Yurakning aortal poroklari: aortal stenoz (kattalarda keng tarqalgan yurak kasalligi), aorta yetishmovchiligi.

Yurak yetishmovchiligi.

Yurak yetishmovchiligi — qon bosimi meyordaligi va tomirlarda to’lib oqishiga qaramasdan, yurakning to’qimalar talabini qondiradigan darajada kislorod yetkazib bera omlasigiga olib keladigan yurak tuzilmasi va funksiyasining buzilishidir.

Patologiya tinch holatda yoki biroz faollikda hansirash, tez charchash, shishlar, tirnoqlar va lab-burun uchburchagi sianozi (ko’karishi) bilan namoyon bo’ladi.

Infeksion endokardit

Yurak ichki membranasida yallig’lanishli o’zgarishlar natijasida shikastlangan hududda vegetasiyalar paydo bo’lishi, tarqalgan infeksiya belgilari va qon aylanishi buzilishlari kombinasiyasi bo’lgan kasallik.

Miokarditlar

Miokardit — miokardning infeksion yoki autoimmun tabiatli yallig’lanishi isbotlangan yoki asosli shubha qilinganda yurak to’qimasining (kardiomiositlar, biriktiruvchi tizim, o’tkazuvchi tizim hujayralari va boshqalar) klinik va morfologik o’zgarishlari kombinasiyasi.

Perikardit

Perikard seroz membranalarining yallig’lanishi bo’lib, uning bo’shlig’ida ekssudat paydo bo’lishi va bitishish hamda qobiqlarning chandiqli tiklanishi ehtimoli mavjudligi bilan kharakterlanadi.

Yurak o’smalari

O’smalar yakhshi sifatli (barcha o’smalarning takhminan 70%) va yomon sifatli (takhminan 30%) bo’lishi mumkin.

Yurak shikastlanishi

Yurak jarohatlari — penetrasiya yoki penetrasiyasiz mekhanik kuch natijasida yurak shikastlanishi.

Aorta anevrizmasi — tomir devorining kuch va egiluvchanligini pasayishiga olib keladigan turli patologik mekhanizmlar tufayli aorta bo’shlig’ining yarim yoki undan ortiq martaga kengayishi.

Periferik qon tomir kasalliklari

Periferik arteriya kasalliklari ekstrakranial, visseral va buyrak arteriyalari, qorin aortasi va qo’l-oyoq arteriyalarning zararlanishi bilan bog’liq bo’lgan sindromlardir.

Tarqalganlik nuqtai nazaridan eng muhimlari ateroskleroz va qandli diabetning tomirlarda aks etgan asoratlari hisoblanadi. SHu bilan birga, tomirlar patologiyasi tufayli yuzaga kelgan boshqa bir qator nozologiyalar mavjud. Masalan arterial yo’llarning degenerativ shikastlanishlari tomonidan chaqirilgan kasalliklar (Elers-Danlos, Marfan sindromi, Erdgeym o’smasi, neyrofibromatoz) anevrizma shakllanishiga va qavatlanishlarga olib kelishi mumkin. Fibromushakli displaziya ko’pincha buyrak, uyqu va yonbosh arteriyalari shikastlanishiga olib keladi.

Tizimli vaskulyit va biriktiruvchi to’qima kasalliklarida qon tomirlarining ko’plab shikastlanishlari qayd etiladi:

Yirik tomirlar (aorta va uning qismlari) — gigant hujayrali arteriit (Horton kasalligi), Takayasu kasalligi, Bekhchet sindromi, artropatiyaga hamrohlik qiluvchi vaskulit;
O’rta diametrli arteriyalar — tugunli periarteriit, gigant hujayrali arteriit, Vegener granulematozi, Cherga-Straus sindromi, Kavasaki kasalligi, qon tomirlarinign radiasiya tomonidan shikastlanishi;
Kichik tomirlar (arteriola va kapillyarlar) — tizimli skleroderma, tizimli qizil volchanka, revmatoid artrit.
Bundan tashqari, alohida ravishda Byurger kasalligini ajratib ko’rsatish mumkin. U qo’l-oyoq arteriya va venalarining trombozi, o’tkir yallig’lanishi bilan ifodalanadi.

Vazospastik kasalliklarga (ularning asosida mushak tipli tomirlarning vazokonstriksiyasi yotadi) migren, Reyno sindromi va kasalligi kiradi.

O’pka gipertenziyasi

O’pka gipertenziyasi — o’ng qorincha yetishmovchiligi rivojlanishiga va insonning muddatidan oldin o’limiga olib keladigan o’pka tomiri qarshiligining progressiv o’sish bilan tavsiflanadigan kasalliklar guruhi.

Venoz tromboembolik asoratlar

Teri osti, chuqur venalar, shuningdek o’pka tromboemboliyasini birlashtiradigan umumiy tushuncha.

Hayotga tahdid soladigan YTK belgilari.

Miokard infarkti belgilari:

Kasallikning asosiy belgisi bu kuchli og’riqdir. Miokard infarkti bilan kechadigan og’riq ko’ks ortida joylashgan bo’lib, u yonish hissi va khanjar urilgandek hissiyotlar bilan ifodalanadi, bazi bemorlar og’riq «yorib tashlagudek» bo’ladi deya tariflaydi. Og’riq chap qo’l, pastki jag’, kuraklar orasiga tarqalishi mumkin.

Ushbu holatning rivojlanishi har doim ham jismoniy zo’riqishdan keyin kelmaydi, ko’pincha og’riq sindromi dam olish vaqti yoki kechqurun yuz beradi.

Yurak khurujiga quyidagilar hamrohlik qilishi mumkin:

 • Nafas olish qiyinlishuvi, nafas qisilishi, yo’tal;
  Ko’ngil aynishi, qusish;
  Bosh aylanishi;
  Zaiflik, hushni yo’qotish;
  Sovuq ter, titroq, oqarib ketish;
  Yurak urishi, yurak ishida uzilishlar;
  Emosional qo’zg’alish, qo’rquv.

Miokard infarktining takhminan 25 foizi biron-bir alomatlarsiz yuz beradi.

Insult belgilari:

 • Bir qo’l va / yoki oyoqning keskin zaiflashuvi;
  Yuzning bir tomoni yoki bir tarafdagi oyoq-qo’lning to’statdan uvishishi;
  Yuz assimetriyasi;
  To’satdan nutqning buzilishi;
  Ong chalkashligi yoki hushni yo’qotish;
  Bir yoki har ikkala ko’zning keskin ko’rmay qolishi;
  Nomalum sabablarga ko’ra keskin og’ir bosh og’rig’i.

YTK khavf omillari.

Yurak-tomir tizimi ishemik kasalliklari rivojlanishining asosiy sababi aterosklerozdir. Bu kasallik uzoq vaqt davomida alomatlarsiz kechishi mumkin va faqatgina bir muddat o’tgach stenokardiya, surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik, miokard infarkti, insult, to’satdan o’limga olib kelishi mumkin.

Aterosklerozning asosiy khavf omillari:

Yosh –                   Erkaklar > 40 yosh, ayollar > 50 yosh yoki erta menopauza.
Chekish –            Hatto oz miqdorda sigaret chekishda ham.
Gipertoniya-   Qon bosimi ≥140 / 90 mm.sim.ust yoki antigipertenziv vositalardan muntazam foydalanish.
2-toifa qandli diabet-     Och qoringa glyukozaning > 6.1 mmol / l (110 mg / dl) bo’lishi
Yaqin qarindoshlarda erta YIK boshlanishi –     <55 yoshli erkaklarda, < 65 yoshli ayollarda miokard infarkti yoki beqaror stenokardiya
Oilaviy giperlipidemiya  –      IIa, IIb va III turdagi giperlipidemiya
Abdominal semizlik –       Bel aylanasi: erkaklar uchun> 94 sm, ayollar uchun> 80 sm yoki tana massasi indeksi ≥ 30 kg / m2
Surunkali buyrak kasalligi  –    TFT <60 ml / daqiqagacha pasayishi bilan SBY yokiglomerulonefrit, tubulointerstisial nefrit, pielonefrit, buyraklarning tuzilmaviy patologiyasi.

 • JSST malumotlariga ko’ra, alkogolli ichimliklarni suistemol qilish ham YTK uchun jiddiy khavf omili sanaladi.

Profilaktika strategiyasi

YTKni oldini olish uchun ikkita asosiy strategiya mavjud: butun aholi masshtabida (populyasion strategiya) va individual choralar («yuqori khavf» strategiyasi deb ham ataladi). Har ikki turdagi chora-tadbirlar yuqori samaradorlikka ega va hatto resurslar kam bo’lganda ham amalga oshirilishi mumkin.

Populyasion strategiya

 • Tamaki chekishga qarshi qaratilgan keng qamrovli siyosat;
  Yog’, shakar va tuz miqdori yuqori bo’lgan ovqatlar istemolini kamaytirish uchun soliq solish;
  Aholining jismoniy faollik darajasini oshirish uchun yo’lak va velosiped yo’llari qurish;
  Alkogolli ichimliklar suistemolini kamaytirish;
  Maktablarda bolalarning to’g’ri ovqatlanishini taminlash;
  Sog’lom turmush tarzini targ’ib qiluvchi talimiy tadbirlar.

Yuqori khavf strategiyasi

Ushbu strategiya aholi o’rtasida yurak-qon tomir khavfi yuqori bo’lgan shakhslarni maksimal erta muddatlarda aniqlash va ushbu khavf omillarini minimallashtirishga qaratilgan faol profilaktik tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan.

Yurak-tomir kasalliklari rivojlanishi khavfi yuqori bo’lgan shakhslar toifasini aniqlash asosan klinik dispanserizasiya doirasida amalga oshiriladi. Profilaktik choralar sifatida o’zgartirilishi mumkin bo’lgan khavf omillari to’g’rilanadi. Bazi hollarda makhsus preparatlar buyurilishi mumkin.

Oldini olish

YTKning birlamchi va ikkilamchi profilaktikasi farqlanadi. Birlamchi profilaktika — kasallik rivojlanishini oldini olish, ikkilamchi profilaktika — yurak-qon tomir kasalliklari asoratlarini oldini olish (masalan, takroriy miokard infarkti yoki insultni). Ikkilamchi profilaktika ikki bosqichda amalga oshiriladi:

 1. Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalarida kardiolog va tuman shifokorlari tomonidan bemorlarni muntazam ravishda dispanser ko’rikdan o’tkazish;
  Ikhtisoslashtirilgan, shu jumladan yuqori tekhnologiyali tibbiy yordam ko’rsatish, tibbiy reabilitasiyani amalga oshirish, sanatoriya-kurortli davolash.

YTK bo’lgan barcha bemorlarga kasallikning qaytalanishisiz davolanishni va asoratlarni oldini olishlari uchun quyidagilar o’tkazilishi kerak:

 • O’z vaqtida mutakhassis shifokor konsultasiyasi;
  Makhsus davolash uchun ko’rsatmalar mavjudligini tekshirish uchun tahlillar o’tkazish;
  Ko’rsatmalar mavjudligida ikhtisoslashtirilgan, shu jumladan yuqori tekhnologik davolash;
  Profilaktik konsultasiya va salbiy omillarni oldini olish;
  Tibbiy reabilitasiya.

Haqqimizda

Яна маълумот

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e@2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Nega men ko’p ovqat eyman: ortiqcha ovqatlanishning psixologik sabablari

Ortiqcha ovqatlanish – bu barcha parhezlar va mashaqqatli fitnes mashg’ulotlariga qaramay, biz vazn yo’qota olmasligimizning …