02/10/2023
Главная / Медиа

Медиа

Ёш кизлар дам олишга кизлар хакида

men_women_web

Мен еркаклар билан танишиш буйича мураббийман ва ун йилдан купрок вакт давомида турли мамлакатлардан келган еркакларга маслахат бериб келаман, лекин бу йил мен имкон кадар тез-тез кизлар учун тушунчалар билан булишишни ваъда килдим. Мен хатто аёллар учун “Aёллар брендининг 7 тамойили” китобини ёздим, уни ИПИО веб-сайтидан буюртма килиш мумкин. Менинг …

Подробнее »

Бедана тухуми фойдаси ва зарарлари

bedana-tuximi-768x598

Хиросима ва Нагасакидаги ядровий хужумлардан кейин одамларнинг иммунитети заифлашди ва радиасия тасири кайтарилмас окибатларга олиб келди. Олимлар тананинг кучини оширадиган махсулотларни излай бошладилар ва улар таркибида бедана булган кадимги Хитой ресептлари орасида топилган. Японлар уругларнинг болаларнинг аклий кобилиятларига ижобий тасир курсатишини исботладилар. Чернобил АЕСдаги фожиадан сунг совет олимлари табиий офатлардан …

Подробнее »

Ички кийимлар расмлари

1495819183_glavnaya

Сиз романтик кечани режалаштиряпсиз. Шампан чайкалиши, хашаматли ресторан, гулдаста ва мехрли куриниш … Кандай килиб романтик окшомни унутилмас килиш мумкин? Бугун “Модная” сизга кандай килиб тугри ички кийимни танлашни айтиб беради, унда сиз узингизни шахвоний, ишончли ва жозибали хис киласиз. Классик кора ранг Учрашувда кандай ички кийим кийишни билмасангиз, классик …

Подробнее »

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

man_sex

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда оддийми? Узок вакт давомида еркаклар оргазми аёлларга автоматнинг реаксиясига ухшаб туюлди: танга ташла – бир чашка кахва олинг. Аммо еркакларнинг жинсий алокадан завк олиш механизми унчалик ибтидоий емас. Замонавий аёллар билишадики, еркак оргазми худди аёлникига …

Подробнее »

Шахмат – спортми ёки санат?

Шахмат спортми? Ёки спортга алокаси йук санатми? Ушбу нуктаи назарларнинг хар бирининг куплаб тарафдорлари ва мукхолифлари бор. Шакхматчилар уз чемпионатларини утказиб, улардаги енг кучлиларини очиб беришади. СХу манода, шакхматни албатта спорт деб аташ мумкин. Аммо галаба жисмоний куч емас, акл-заковат хисобига кулга киритилади, демак, уларни шартли равишда спорт деб аташ …

Подробнее »

Бурун битиши сабаблари, белгилари даволаш

35feb3fd37bb6062e3ff83a461480280

Бурун битишини уй шароитида даволаш. Оддий физиологик нафас олиш бурун оркали содир булади. Сурункали бурун битиши одамнинг тулик нафас ололмаслигига ва мияда кислород етишмаслигига олиб келади. Агар тукималар етарли даражада кислород ва озик моддаларни олмаса, тананинг нотугри ишлаши. Купчилик вазоконстриктор томчилари билан муаммони хал килишга харакат килади, аммо бу факат …

Подробнее »

Жинсий кувватни ошириш учун дорилар еркаклар учун

viagra-pills-viagra-tabletki

Потенсия билан боглик муаммолар купчилик урта ва катта ёшдаги еркакларга таниш. 20 ёшли севишганлар заифлашган ерексия ва жинсий алоканинг етарли емаслиги билан боглик муаммолардан азият чекмайдилар. Бирок, 35 йилдан кейин бундай муаммолар узларини тез-тез хис кила бошлайди. Уларни хал килиш учун бу потенсиални ошириш воситаларидир. Улар марказий асаб тизимига тасир …

Подробнее »

Бехтерев касаллиги белгилари, даволаш

ef8168e93a8c38c0687c690040e07518

Бехтерев касаллиги ёки анкилозан спондилит – интервертебрал бугимларнинг яллигланиши. Кейинчалик суяк ёки толали анкилоз ривожланади. Бу бугим учлари бир-бирига богланганда (суяк патологияси) ёки толали бириктирувчи тукима хосил булганда (толали анкилоз). Буларнинг барчаси хафтага урнини босади ва охир-окибат, умуртка погонасининг харакати чекланган, чунки вертебра харакатчанлигини йукотади ва бутунлай. Бехтерев Сабаблари. Тиббиёт …

Подробнее »

Онлайн кредит олиш шартлари

telefondan-online-kredi-basvurusu

Сизга янги уй сотиб олиш, татилга чикиш ёки бази ехтиёжларни кондириш учун кредит керак булиши мумкин. Илгари анча машаккатли булган бу жараённи енди интернетдан “онлайн” оркали бемалол хал килиш мумкин. Тез ва осон амалга оширишингиз мумкин булган онлайн кредит аризаси исталган жойдан, филиалга бормасдан, интернет сахифалари ёки мобил иловалар оркали …

Подробнее »

Кулок эшитиши пасайиши тиклаш, апаратлар

cocukkulak-768x512

Эшитиш кобилиятини йукотиш сабаблари. Эшитиш кобилиятини тиклаш учун даво борми? Эшитиш кобилиятининг йуколиши турли сабабларга кура юзага келиши мумкин. У бир томонлама, икки томонлама, прогрессив, узгарувчан булиши мумкин. Турли сабаблар болалар ва катталарда ешитиш кобилиятини йукотишига олиб келиши мумкин. Ешитиш кобилиятини йукотиш билан, кулокнинг туликлиги, огрик, окинди, бош айланиши, тиннитус, краниал …

Подробнее »