05/02/2023
Главная / Маданият / Урик шарбати тайёрлаш

Урик шарбати тайёрлаш

Мазали ва кхушбуй ичимлик, урик ва гилоснинг комбинасияси натижасида олинади.

1 кг гилос ва 2 кг урик олади. Бу меваларни олиб ташлаш якхшидир. Бир каванозда, мевалар катламларда ташланиши мумкин – урик, кейин гилос, ва шунинг учун такхминан ярим жар кадар. Бир килограм шакар уч литр сувда еритилиб, кайнатилади.

Кайнатилган сиропи билан мева туширинг, копкокни ёпинг ва стерилизасия килинг. Компот шунингдек учта усули (бир марта кайнок сув ва икки марта кайнаб турган сироп билан) ёрдамида ёпилиши мумкин.

Урик шарбати.
Атирли шарбати, кхушбуй ва мазали, нафакат мумкин, балки киш учун йигиб олиниши керак. Бу барча оила азолари учун фойдали булади (айникса касаллик, машклар ва хк)
Биласизми? Ушбу урик шарбати факат пулпа билан булади. Бу ерда урикдаги енг фойдали нарса – витаминлар, усимлик оксиллари, бета каротин, микроелементлар ва бошкалар мавжуд.

img_5d36b66f42de4
СХарбатни тайёрлаш учун турли кхил вариантлар мавжуд.Ушбу тамойил бир кхил – кайнатилган уриклар, сув билан силиниб, учиринг.
Дастлабки тайёрланган мевалар (уларнинг микдори мева кайнатадиган козонларнинг хажмига боглик), ювиш, суякларни олиб ташлаш, ярмига булиниш. Кастрюлкаларга жойлаштирилган ва совук сув билан тулдирилган (мевадан 2-3 см баланд).

Идиш, оловга куйилади ва кайнатилган урикларни юмшатилади, совутилади ва елакдан утади. Кулда  колдикни ташламанг, факат сув куйиб, кайнатиб олинг ва 5 дакика давомида пиширинг. Кейин колдикни бир буёк билан тукиб ташланг ва ишлаб чикарилган нектарга суртинг. 10 дакикага нектар тайёрланг. Катта кепкали иссик стерилланган кострюлкаларга тукиб ташланг, идишда шарбатни аралаштириб туринг, шунда мойбуёк тутиб туради, шундан кейин мантар уни пастга куйиб, совутгичга уралади.
Бу жуда мухим! Пишиб олинган ширин шарбатлардан шарбат чикараётганда, купрок нектарин турини ичиш, калин, рангли, тамга бой, ширин (шакар холда кила оласиз). Кхамиртурушсиз меваларни ишлатганда, пишириш жараёни узайтирилади, шарбати енгил, ёкимсиз нордон тамга ега.Якхши тамга ега булган шарбатни пиширганда, урикнинг учдан икки кисмини етук, туртдан бирига тугри келмаслиги мумкин. Хеч качон алюминий кострюлкалардан фойдаланманг.

unnamed-2

урик ва апелсин шарбати.

урик ва апелсин компотида жуда оддий ресепт. Компотга 1 кг пишган урик ва 300 г апелсин тайёрлаш керак. Мева хосил булиши керак (ювилган, урикни кесиб олинг, суякларни чикариб ташланг), урик учдан бир литрлик уч литрлик идишга жойлаштирилади,  апелсинлар кесилган суякларни (улар таркибида компотни ферментлаши мумкин), шарбатни (1-1,5 стакан) сикиб, 5 литр сувда 1 кг шакарни кайнатиб олинг, апелсин суви куйинг ва кайта кайнатилади (сиз бир неча янги ялпиз куша оласиз – бу ёкимли галати лаззат беради

Хаккимизда

Яна маълумот

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e@2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

Ортикча овкатланиш – бу барча пархезлар ва машаккатли фитнес машгулотларига карамай, биз вазн йукота олмаслигимизнинг …