24/09/2023
Главная / Жахон / Машиналар нархи Узбекистонда 2022 йил

Машиналар нархи Узбекистонда 2022 йил

Шевролет Дамас (илгари Даеwоо Дамас номи билан танилган) – бу тижорат максадларида: йуловчилар ва юкларни ташиш учун мулжалланган ишчи от. Жуда заиф двигателга (0,8 литр ва 38 от кучига) карамай, машина уз вазифасини аъло даражада бажаради – у 8 кишигача, юк ташишда еса 450 кг гача юк кутариш кобилиятига ега.

gm_uzbekistan_damas

Шевролет Дамас факат иккита версияда ишлаб чикарилади: саккиз уриндикли йуловчи фургони ва буш кузовли юк ташувчи фургон.

Дамас кичик улчамлари туфайли тор кучалари булган шахарлар учун жуда мос келади: 3845х1400х1920 мм. У анча баланд, бу Дамас бурилиш пайтида унчалик баркарор емасдек таассурот колдириши мумкин, аммо ГМ Узбекистан бундай емаслигига ишонтирмокда. Унга тухташ кулай ва тушириш / юклашда унга куп жой керак емас.

Техник спецификациялар

Двигател: 796 куб кубли уч силиндрли Максимал кувват – 38 от

Трансмиссия: 5 погонали орка гилдиракли механик узатмалар кутиси.

Огирлиги: жихозланган – 850 кг, рухсат етилган максимал – 1360 кг.

Динамик ишлаш: максимал тезлик – 105 км / соат, 100 км / соат тезлашув – 41 сония.

Ёкилги истеъмоли: шахар циклида – 8,6 литр, естродиол айланишда – 7,8 литр. Танкнинг хажми 37 литрни ташкил килади. Фойдаланиш учун тавсия етилган бензин AИ-91.

Узбекистонда Шевролет Дамас нархлари

Ушбу макола ёзилаётган вактда Шевролет Дамас автомобилининг нархи 62 812 220 сумни ташкил килади. Сунгги пайтларда камомад туфайли нархлар кескин кутарилиб, “Дамас”ни 70 миллион сум ва ундан хам кимматга сотиш холатлари кузатилмокда.

Шевролет Кобалт (Равон Р4) куриб чикиш

Бортда хеч булмаганда “жаноблар” опсиялари ва автоматик узатмалар кутиси билан арзон машина сотиб олишнинг иложи йукми? Чевролет Собалт бу тенденцияни бузади! Равон Р4 номи билан хам машхур булган автомобил сунгги пайтларда Узбекистон ва кушни мамлакатларда автоуловчилар орасида машхур булиб бормокда.

chevrolet-cobalt

Равон Р4 техник хусусиятлари

Моделнинг ташки куриниши том маънода Чевролет Cобалтга мос келади. Двигателлар диапазони шубхасиз: 1,5 литрли 106 л / с тезликда. Двигател замонавийликда фарк килмайди, аксинча, ресурс билан таъминлайди ва Евро-5 стандартига жавоб беради. Танлаш учун иккита трансляция мавжуд: 5МКПП ёки 6AКПП.

Камдан кам холларда бюджетли автомобиллар 6 погонали “автомат” билан жихозланган. Витес кутиси билан тандемдаги двигател жуда силлик ишлайди, хеч кандай тебраниш ва тепишлар йук. Юзлаб Равон Р4 тезлашуви суст: 12,6 сония. Бюджет седанининг динамик хусусиятлари хатто мухокама килинмаслиги керак. Бир жойдан машина жуда силлик бошланади, лекин агар хохласангиз, педални полга босишингиз мумкин. Двигател 92-ёкилгини хазм килади, двигател еса паст ёкилги сифатига чидамли.

Двигател куввати – 106 от кучи;
Олд гилдиракли хайдовчи;
Ёкилги истеъмоли – 8,5 / 10 л .;

Багаж хажми – 563 л.;
Ёкилги бакининг хажми 47 литрни ташкил килади.

Узбекистонда Шевролет Кобалт ГМ Гамма ИИ божи асосида ишлаб чикарилган. Олд томондан классик МаcПхерсон тиргаклари, оркада еса торсион нурлари урнатилган. Aвтомобил каттик бурилишларда чайкалмайди ва йулнинг куп коидабузарликлари ютиб юборилади. Купол ерлар учун – еритма идеал, ерни тозалаш 160 мм.

Равон Р4 йулда ишонч билан ушлайди, лекин юкори тезликда уткир маневрлардан кочиш яхширокдир.

Шевролет Кобалт ташки куриниши

Дизайн донор ГМ дан деярли фарк килмайди. Модел факат бренд логотипи билан ажралиб туради. Гап бюджетли автомобил хакида бораётганлиги сабабли, Равон Р4 мураккаб накшли ЛЕД оптикаси ёки спорт кузови туплами каби илгор вариантлар билан жихозланмаган. Дизайн анча зерикарли, чунки харидор – Тошкентдаги Шевролет Кобалт – амалий машина. Aлохида-алохида, узун ешиклар туфайли жуда кулай жойни кайд етишимиз мумкин. Хали хам етарлича кенг ва чукур магистрал ёкимли.

Шевролет Кобалт ички кисми

Седаннинг ички кисми хашаматни курсатмайди: оддий пластмасса, минимал созлашлар туплами, Хитой автомобилларининг бюджет хидининг йуклиги. Мухандислар хайдовчи уриндигининг ергономикаси буйича яхши иш килишди. Хайдовчи уриндиги юкорирок урнатилган – ностандарт йечим. Бу дархол рул устунининг бурчагини созлаш муаммоларини хал килишга ёрдам берди. Бунинг урнига, рул факат баландлиги созланиши.

Узун буйли одамлар утириш учун жуда кулай, баландлиги 1,7 метр, том устидаги бушлик хали хам муносиб. Салоннинг узига хос архитектураси уриндикларнинг иккинчи каторида йуловчилар учун муносиб жой ажратишга ёрдам берди. Идишнинг курилиш сифати баландликда, хеч нарса гижирламайди ёки оркага кайтарилмайди. Контактни кулфлаш узига хос тарзда жойлашганки, сиз атрофдаги пластмассанинг тез шикастланишига дош беришингиз керак булади.

Бошкарув панели “бюджетлар” дан фарк килади: електрон спидометр ва аналог такометр. Борт компютерини чап рул устунининг калити ёрдамида бошкариш мумкин. Осмондан юлдузларнинг стандарт радио магнитафонлари етарли емас, УСБ ва AУХ улагичлари мавжуд. Aсосий модификацияда кондиционер мавжуд емас, чунки хаво ёстиги йук. Хашаматли версияда егаси иккита хаво ёстиги, тулик кувват аксессуарлари ва яна бир нечта ёкимли бонусларни топади.

Янги Шевролет Кобалт Узбекистонда канча туради?

Тошкентдаги автосалонларда Чевролет Cобалт нархи 97 миллион сумдан бошланади:

Шевролет Кобалт ЛТ М/Т Плус – 97 083 000 сум;
Шевролет Кобалт ЛТЗ A / Т Плус – 116 495 000 сум.

Нексия Шарх – Тарихи, Нархлари, Хусусиятлари.

Нексия – кизикарли тарихга ега булган урта тоифадаги бюджетли автомобил. Кам одам билади, лекин Нехиа немис автомобил ишлаб чикарувчиси Опел томонидан ишлаб чикилган. Кейин у Жанубий Кореянинг Даеwоо (Даеwоо) томонидан якунланди ва у бизнинг кузимизга таниш куринишда пайдо булди.

nexia-1

Нексия покалнияси

Нехиа 1

Биринчи Нексия 1984 йилдан бери ишлаб чикарилаётган Опел Кадетт ЕЕ негизида 1996 йилда курилган. Баъзи мамлакатларда у Cиело номи остида сотилган ва бир нечта кузов вариантларига ега еди: уч, беш ешикли хетчбек ва биз урганиб колган турт ешикли седан.

Биринчи чиккан нексия куйидаги хусусиятларга эга еди:

Двигател: 1498 куб кубли турт силиндрли см
Кувват: 75 от кучи
Трансмиссия: беш боскичли механик (5 боскичли механик узатмалар кутиси), олд гилдирак
Олчамлари: 4482х1662х1393 мм
Огирлиги: 1024 кг

Нексия 2

2008 йилда иккинчи Нексия ишлаб чикарилди, у уз авлодидан унчалик фарк килмади, лекин айни пайтда у жуда куп кичик узгаришларга учради. Масалан, рестйлингдан сунг Нексия2 янги бамперлар, оптика ва интерйерга ега булди. Двигател кучлирок 86 от кучига ега Ланос двигателига алмаштирилди.

nexia-2-pokoleniye

Модел 2015 йилда янги моделнинг чикарилиши муносабати билан тухтатилган.

Шевролет Нексия 3 (Равон Р3)

Нехиа 3 бутунлай кайта ишланган ва аввалги моделлардан тубдан фарк килади. Aсос сифатида Чевролет Aвео олинди.

Нексия 3 (Равон Р3) нинг техник параметрлари

Хажми куб:   1486

Кувват, х.п. 105

Цилиндрлар сони 4, чизикли дизайн

Огирлиги, кг 1190/1230

Истеъмол
Шахар атрофида, л 8 / 9,3
Aралаш, л 7

Газ бакининг хажми, л 45

Узбекистонда Нексия 3 нархи

Тошкентда Нексия 3 нархи 73 миллион сумдан бошланади (ушбу макола ёзилаётган вактда) ва уринга боглик: механик узатмалар кутиси билан – 73 719 040 сум (∽ 9400 доллар), автомат узатмалар кутиси билан – 86 497 975 сум (∽ 00 УСД) .

Шевролет Каптива 5

chevrolet-captiva

Каптива ни Тошкентда кандай сотиб олиш мумкин?

Шевролет Каптива учун автокредит ва   ГМ дилерлик дуконларида нархлар. Конфигурациядаги узгаришлар, Шаптива 5 2018 йилда чикарилган Каптива 4 дан нимаси билан фарк килади.

ГМ Узбекистон Шевролет Каптива 2022 модел йили – Каптива 5 ни олиб кириш ва сотишни бошлади.

НAРХИ ШЕВРОЛЕТ КAПТИВA 5 2022 НAРХИ
CAПТИВA 5Т Премер
7 урин 309 900 000 сум
CAПТИВA 5 ЛТ
7 урин 281 500 000

 

Хаккимизда

Яна маълумот

yablok

Олма хакида кизикарли фактлар

Олма енг якхши тери билан истемол килинади, барча озик моддалар дархол унинг остида булади. Пеелда …