25/03/2023
Главная / 2023 / January

Архив Месяца: January 2023

Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e@2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Ортикча овкатланиш – бу барча пархезлар ва машаккатли фитнес машгулотларига карамай, биз вазн йукота олмаслигимизнинг енг кенг таркалган сабабидир. Aлбатта, сиз узингизга бир неча бор савол бергансиз: нега мен куп овкатланаман? Ехтимол, тугри жавобни топиш вакти келди. Ортикча овкатланиш муаммоси деярли хар доим психологик хусусиятга ега. Биз жуда куп овкат …

Подробнее »

Эркаклар ёктирмайдиган 3 та исм – бу аёллар уларни энг куп ранжитади

7

Мукаммал аёллар йук, лекин еркакнинг калбига кириш осон. Кучли жинсий алоканинг хар бир вакили ёнида уни севадиган ва илхомлантирадиган ва асабларини сабабсиз ёки сабабсиз кимирламайдиган одам булишини хохлайди. Эркаклар арралашни ёктирмасликлари билан озчилик бахслашади. Улар хар кеча нима килмаганликлари, нима килишлари кераклиги ёки нотугри килишлари хакида ешитишни хохламайдилар. Кимдир хакикатан …

Подробнее »

Эркаклар кувнок кизларни яхши куришади

Купгина кизлар эркаклар танишиш учун уларга якинлашмасликлари ёки бир нечта учрашувлардан кейин тезда ерийдилар. Aфсуски, купчилик кизлар юзига хамма нарса ёзилганлигини тушунишмайди, бу еса еркакларни куркитади. Эркаклар хар доим хаётдан норози булган, хаддан ташкари талабчан ёки жинни характерга ега булган кизларни жуда яхши курадилар. Aёллар журналлари хар доим истикболли еркакни …

Подробнее »

Йутал турлари ва сабаблари

1

Биз йутални нафас олиш тизими органларига зарар етказишнинг асосий белгиси сифатида куриб чикишга одатланганмиз. Аммо бу нохуш ходиса умуртка погонаси касалликларида пайдо булиши мумкинлигини кам одам билади. Коида тарикасида, торакал остеохондроз ташки омиллар натижасида ривожланади. Булиши мумкин: харакатсиз турмуш тарзи; харакатсиз иш; белга огирлик тушиши; утирганда нотугри орка позисияси; ортикча …

Подробнее »

Хар бир ота углига бу нарсаларни ургатиши керак.

etim_veshcham_kazhdyy_otets_obyazan_nauchit_svoego_syna_

Фарзандни тарбиялашда онанинг роли катта булишига карамай, отанинг уддасидан чика оладиган нарсалар бор. Бу, айникса, угил тарбияси хакида гап кетганда тугри келади. Углига факат ота ургатиши мумкин булган бир канча нарсалар мавжуд. Фарзандни тарбиялашда онанинг роли катта булишига карамай, отанинг уддасидан чика оладиган нарсалар бор. Бу, айникса, угил тарбияси учун …

Подробнее »

Эркакларга энг ёкадиган 8 та аёл ташки фазилатлари

top_6_zhenskikh_vneshnikh_kachestv_kotorye_bolshe_vsego_nravyatsya_muzhchinam

Чиройли кузлар, мафтункор табассум, ажойиб кукраклар ва узун оёклар – бу ташки фазилатлар барча еркакларга ёкади деб ишонилади. Бирок, еркаклар базан бу ташки малумотлардан анча юкори бахолайдиган нарса бор. Еркаклардан адолатли жинсий алока киёфасида уларни нима купрок жалб килишини сураганингизда, сиз ешитишингиз мумкин: кестириб, кукрак кафаси, табассум, кузлар ва бошкалар …

Подробнее »

Идеал аёл – хар бир еркакнинг орзуси. Ёки йук?

Поссовет худудида тугилган аёлларда шундай чукур ички дастурий таминот мавжуд: мослашиш. Айникса, агар еркак хакикатан хам яхши булса. ⠀ Ва у дархол борсчли пирогларни,  полларни тозалайди, ёкимли табассумларни жадал ишлаб чикаришни бошлайди, тезда орзуларни тахмин килади … ва узи учун хеч нарса талаб килмайди. У шунчалик гузал, диккатли, гамхур, тушунарли, …

Подробнее »

Танишув сайтларида эркаклар аёллар хакида нима деб уйлашади.

Шундай килиб, мен рус еркакларининг аёлларга нисбатан хурмацизлиги ва агрессив истеъмолчи муносабати хакида билардим. Гарчи баъзида аёллар хам еркаклардан кам емас. Бизнинг кадриятларимиз кандайдир даражада яхши емаслигини тушуниш учун аёллар профилини куриб чикиш ёки аёл нима учун турмушга чикмокчи еканлиги хакида гапиришга арзийди. Хуш, бугун бу хакда емас. Мен ЛивеЖоурнал-га …

Подробнее »

Иш топишнинг 7 та асосий йуллари

color

Маколада иш топиш учун енг яхши 7 та канал тасвирланган. Aгар сиз яхши уйланган режа тузсангиз ва унга катъий риоя килсангиз, яхши иш топиш жуда мумкин. 1:Иш кидириш учун асосий сайтларда (хизматларда) маълумотни (резюмени) жойлаштириш. Мухим: резюме санасини доимий равишда янгилаб туриш (куп даражада иш берувчилар янги резюмеларни куришади), яхшиси …

Подробнее »

Дунёдаги энг куп курилган музейлар рейтинги

cfee1df0aef1bf88281266898fc4ff19_L

Дунёдаги энг яхши ва энг куп ташриф буюриладиган музейлар рейтинги , виртуал саёхатлар ва музей коллексиялари. Дунё музейларининг ташриф буйича рейтинги Урин.          Музей.                                Шахар.                  …

Подробнее »