Главная / Маданият / Болалар учун шерлар туплами

Болалар учун шерлар туплами

“Соябон” (болалар учун шерлар.)

 

478131913
478131913

Кўрдингми, бола пақир,
Сенга айтгандим, акҳир!

Соябонни олгин деб,
Кҳалтамизга солгин деб,

Енди ивиймиз андак,
Бўлар иш бўлди, тентак.

Албатта, тинса ёмғир,
Уйга бориб, барибир,

Ойимга узр айтиб,
Бундай қилмаймиз қайтиб.

Тартибли бўлсак доим,
Юзга кирарлар ойим!…

“Совун купикларидан – кҳаво шарига”(болалар учун шерлар.)

Совун кўпиклари — учар кҳавода,
Тезроқ тарқалади — есса шабода.

Рангин айтмайсизми, қамашар кўзлар,
Уни тарифлашга, ожиздир сўзлар.

СҲоирона сўзлар, мен учун оғир,
Енди тўрт бакҳорни кўрдим мен акҳир.

СҲу сабаб сўзлайман, оддийроқ тилда,
Улғайсам, кҳаммани қолдирай йўлда.

Кҳаво шари билан — самога учиб,
Осмонга жойлашиб — булутни қучиб,

Болалик чоғимда — учган кўпиклар,
Улғайганим билан мени табриклар.

Селфига тушаман — тариф айтаман,
Болалик чоғимга — бир зум қайтаман!….

 “Сен боласан уйкуда”(болалар учун шерлар.)

Жажжи Фаркҳод отасига қарабди,
Сўнг кҳурсиниб, ундан аста сўрабди:

-«Кҳар кун менга кечки пайт ертак айтиб,
Укҳлатасиз, акҳир бу — қандай тартиб?

Ерта тонгда ертак айса бўлмасми?,
Ё бошқа вақт, ертак есга келмасми?».

Ота кулиб, ўғлига деди шундай:
-«Ерта тонгда ертак айтаман қандай!?,

Ўғлим, тонгда ертак айтиш бекҳуда,
Акҳир тонгда, сен бўласан — уйқуда!»…

“Йиглашар унсиз”(болалар учун шерлар)

Набирам қизиқ жуда.
Сўраб қолар гокҳида:

-«Катталар бизга ўкҳшаб,
Нега йиғламас қақшаб?».

-«Катталар кҳам бир одам,
Базан йиғлар — улар кҳам.

Йиғлашар четга ўтиб,
Дардин ичига ютиб.

Улар йиғлашар — унсиз,
Сизлар кўрмайсиз — есиз!»…

“Ошпаз”(болалар учун шерлар)

Норни босиб кҳаяжон,
Деди: — «Ая. аяжон,

Гуриллатиб оловни,
Дамлаб қўйдим паловни.

Сузиб қўйдим товоққа,
Ўтиринглар йемоққа!».

Қарасалар паловмас,
Кўрганлар палов демас,

Қоп-қора кўмоч еди,
Нор ўзига «Қоч» деди.

Бояқиш қочди «Ура»,
Изза бўлгандан кўра!…

“Айён булган сир”(болалар учун шер)

Тандир олдида,
Йенгча турарди.
Ўша атрофда,
Қарға юрарди.

Чўқий бошлади,
Қарға йенгчани.
Ўтириб уйда,
Кузатдим буни.

Мен кҳайрон едим,
Бу кҳаракатдан.
«Нима йер» дедим,
Қарға йенгчадан.

Қарға кетганда,
Тандирга бордим.
Йенгчада шунда,
Қатиқни кўрдим.

Енди мен учун,
Аён бўлди сир.
Қурут йейдику,
Қарғалар акҳир!…

“Камалак”(шер)

Ешитардим камалак сўзин,
Кўрмагандим «яқинроқ» ўзин.

Ёмғир қуйди бир куни роса,
Ёға-ёға тинганда еса,

Пайдо бўлиб кўкда камалак,
Гўзаллашди кўзимга фалак.

Диққат билан бундай қарасам,
Йетти кҳил ранг унда мужассам.

Қуёш ботди. Сўнди камалак,
Гўзаллигин йўқотди фалак.

СҲунда борлиқ тиз чўкиб тунга,
Бутун олам бўйсунди унга.

Якун ясаб тотли туйғуга,
Камалак кҳам кетди уйқуга!…».

“Танбал”(болалар учун шер)

Дарс ўтар ўқитувчи,
Тингламас фақат Йўлчи.

Кҳаёли учиб юрар,
Кҳар томон кўчиб юрар.

Келажакни ўйламас,
Фойдали гап сўйламас.

Йетмас вақтнинг қадрига,
Қўл силтайди барига.

СҲу тарзда еса давом,
Танбал бўлиб батамом,

Қизармасми уятдан,
Ортда қолиб кҳаётдан!…

“Лайлак ила курбака”(болалар учун шер)

Кўлнинг суви жуда соф,
Қамишга тўла атроф.

Кўлда сузар лайлаклар,
Кўл ичра — қурбақалар.

Лайлаклардан биттаси,
Кичигими, каттаси,

Кҳийла йўлини топди,
Сувда кҳар томон чопди.

Қурбақани чақирди,
Ешисин деб бақирди:

Деди: «Дўстим қурбақа,
Сувдан чиққин бу ёққа.

Олиб келдим ўйинчоқ,
У бизга зўр овунчоқ.

Сувдан чиқсанг иккимиз,
Тўйиб- тўйиб ўйнаймиз.

Сўзимга ишон фақат,
Гапларим чин кҳақиқат!».

Бу гапга тушиб лаққа,
Сувдан чиқди қурбақа.

Деди: «Қани ўйинчоқ,
Қани ўша овунчоқ?».

-«Уни қўйдим қирғоққа,
Қарагин ўша ёққа!».

-«Қизиқмисан, лайлакжон,
Нега сўзлайсан ёлғон?

Кҳеч нарса йўқ қирғоқда!»
-«Ўзинг якҳшилаб боқ-да,

Е-кҳа, қурбақа, узр,
Бўйинг пакана акҳир!

Тумшуғимга чиқ ўртоқ,
Чиқиб, қирғоқ томон боқ.

Ўйинчоқни кўрарсан,
Ишонч кҳосил қиларсан!».

Ишониб бу гапига,
Чиқибди тумшуғига.

Умидвор ўйинчоққа,
Қаради у қирғоққа.

Деди: «Алдабсан мени,
Ўша ўйинчоқ қани?».

Бу гапдан лайлак кулди:
-«Кўнглимдаги иш бўлди,

Тушиб қолдинг тузоққа,
Боролмайсан узоққа.

Сенда йўқ ортиқ гапим,
Сени йейиш мақсадим!».

Қурбақа тез ўйлади,
«Режа» қилиб, сўйлади:

«Биласанми, лайлаквой,
Енди кҳолимизга вой!

Кҳов қирғоқда овчилар,
Бизни мўлжалга олар!».

Жон ширинда лайлакка,
Кўтарилди фалакка.

Қурбақа шу закҳоти,
Ўзини сувга отди.

Қурбақа кҳурсанд бўлиб,
Душманидан қутулиб,

Сузиб, ўйнарди сувда,
Лайлак еса кҳавода,

Билгач унинг кҳийласин,
Билмасди не қилишин.

Қурбақа дер: «Кҳўш, қалай,
Кҳийла бўлади бундай!

Нега кҳафа бўласан,
Екканингни ўрасан.

Кҳийлангга қилдим кҳийла,
Тошингни тер, бор ўйна!».

Қурбақа айтиб шуни,
Сувга урди ўзини.

Мўлтирар лайлак кҳайрон,
СҲу билан ертак тамом!…

Бола ва ертак (болалар учун шер)

Қор, изғирин ташқари,
Гувиллаб ёнар печка.
Қуёш ботиб ғарб сари,
Вақт бориб қолган кечга.

Чўпчак айтар болага,
Кампир печка олдида.
Бир пайт бола кўзига,
Уйқу келиб қолди-да,

Бувиси кўтарди-да,
Кўрпасига ўради.
Албатта у тушида,
Ертакларни кўради.

Ертак ёлғон бўлса кҳам,
Берилиб ешитарлар,
Болалар улғайса кҳам,
Уни қўмсаб яшарлар!

«Адкҳамнинг иккиси»… (болалар учун шер)

Мактабдан келар Адкҳам,
Ерга егиб бошини.
Ранжиб, бошин қилиб кҳам,
Чимирганди қошини.

Сабаби бугун дарсдан,
«Икки» бакҳо олганди.
Синфдошлар ичида,
Кҳижолатда қолганди.

Мақсад бўлса «Беш» бакҳо,
Берилмасин ўйинга.
Бугунги ишни асло,
Қўймасин кҳеч кейинга.

СҲундай қилса албатта,
«Беш» бакҳога еришар.
Акс кҳолда кўп марта,
Кҳижолатдан «керишар»!…

Копток ва ойна… (болалар учун шер)

Болакай копток тепиб,
Ўйинга кҳўп берилди.
Бир пайт коптоги учиб,
Деразага урилди.

Синибди чил-чил бўлиб,
Деразанинг бир кўзи.
Болажон қаттиқ қўрқиб,
Оқариб кетди юзи.

Бундай иш учун чиндан,
Жазо беришар «боплаб».
Болакай чўчиб шундан,
Қолди жуфтакни ростлаб.

Кҳар нарсага аслида,
Бериб бўлмас доим чап.
СҲунинг учун базида,
Бир кесинг, етти ўлчаб!…

Чувалчанг… (болалар учун шер)

Деди кичкина Ориф:
-«Мен илонни ушладим,
Теша билан бир уриб,
Тўртга бўлиб ташладим».

Кҳамма унинг гапидан,
Бўлиб қолди кҳангу-манг.
Ўша илон аслида,
Еди оддий чувалчанг!…

Гапнинг мағзи… (шер)

Каримжон катталарни,
Гапига бўлди кҳайрон.
Гапнинг мағзи бўларми,
Бу дунёда кҳеч қачон?

Ойисига деди у:
-«Гапнинг мағзи бормикан?
Ўзи қандай еди у,
Тами шундай зўрмикан?».

Ойиси дейди кулиб:
-«Тушунмайсан бу гапга,
Ўзинг оласан билиб,
Борганингда мактабга!»…

Мен кҳам қўрқаман… (болалар учун шер)

Илондир менинг исмим,
Кўринишим қакҳрли.
Вакҳима тўла жисмим,
Мен кўпинча, закҳарли.

Мендан қўрқади инсон,
Бундан кҳурсанд бўламан.
Мен кҳам қўрқаман, ишон,
Қўрққанимдан ўламан!…

Тошбақа (болалар учун шер)

Мени тошбақа дерлар,
Базилар тутиб ерлар.

Еяр овқатим текин,
Лекин юраман секин.

Доим ортда қоламан,
Чунки чарчаб толаман.

Чидамлиман сабрда,
Яшайман қир-адирда.

Косам ўкҳшайди тошга,
(Масални олинг есга.

Нишин уролмай чаён,
Қолгани сизга аён)

СҲиллиққуртдан ўзаман,
Сувда якҳши сузаман.

Мендан ўрнак олманглар,
«Кулги» бўлиб қолманглар.

Укҳламайман бакҳор, ёз,
Бор кҳислатим шу кҳолос!…

Қуёнча (болалар учун шер)

Жажжигина қуёнча,
Югура олмас унча.

СҲунда кҳам у тиришиб,
Югуришга киришиб,

Дикир-дикир сакрайди,
Панжалари титрайди.

Кҳаммадан ўзмоқ бўлар,
Барибир ортда қолар.

Лекин қорни очганда,
Танда дармон қочганда,

Еб олар сабзи, шолғом,
Майли, бўлса кҳамки кҳом.

Кеч кирган пайтда қуёш,
Тоғ ортига қўяр бош.

СҲундан сўнг қуёнча кҳам,
Уйқуни кўрар «бакҳам»!…

Чумчуқ болалари (болалар учун шер)

Печканинг карнайига,
Чумчуқ уя қурибди.
Мўраласам ичига,
Болалари турибди.

Ёқсак агар печкани,
Уларнинг умри тугар.
СҲундай қолдирмай буни,
Ўйлай бошладим тадбир.

Сўнг уларни авайлаб,
Карнай ичидан олдим.
Кҳавфсизроқ жойга қўйиб,
Тагига кҳашак солдим.

Уларга овқат бериб,
Қарай оламан ўзим.
Бирдан шуларни ўйлаб,
Ёришиб кетди юзим!…

Бурч (болалар учун шер)

Бувижоним уйлари,
Сувоғи сал кўчганди.
Сал-пал оқланганлари,
Тамомила ўчганди.

Дўстим билан иккимиз,
Уйни суваб, оқладик.
Айниқса, сувоқни биз,
Жуда-жуда бопладик.

Бизнинг бажарган ишдан,
Бувим кҳурсанд едилар.
Иккимизга мекҳрдан,
«Барака топ» дедилар.

Бувимнинг мақтовидан,
Иккимиз сал қизардик.
Фарзанд бурчин юракдан,
Қойил қилиб бажардик.

Тўрткўз (болалар учун шер)

Менинг тўрткўз итим бор,
Ақлли у жуда кҳам.
Дайдиб юрмайди бекор,
Бундай итлар камдан-кам.

Уйчасининг ёнида,
Доим сергак туради.
Нотанишни кўрганда,
Сигнал бериб кҳуради.

«Ит яқин дўст одамга»,
Асло буни унутманг.
Озор бериб уларга,
Дилозор йўлин тутманг!…

Қор (болалар учун шер)

Атроф қор, қиш фаслида,
Мурод ағанар қорда.
Юмшоқ қорнинг устида,
Думалаш жуда зўрда.

Лекин бакҳор келганда,
Қорлар ериб кетади.
Буғ бўлиб парланганда,
Ерга сингиб кетади.

Бу табиат қонуни,
Бунга нима кҳам дерсиз.
Кўриб қуёш нурини,
Ериб кетади есиз!…

Қулоғинг нега қора (болалар учун шер)

-«Укажон менга қара,
Қулоғинг нега қора?
Ишонмасанг агарда,
Ойнага кириб қара!».

-«Сиз укҳлаб ётган пайтда,
Мен кўмир ташигандим.
Қулоғим қичишганда,
Якҳшилаб, қашигандим.

Қўлимнинг қорасидан,
Қулоққа сал юқибди.
Демак мекҳнат қилибман,
Қорайса, нима бўпти?»…

Қиш завқи (болалар учун шер)

Тиниқ сув шилдир-шилдир,
Муз тагидан оққанда.
Чана учгим келадир,
Қиш фасли қор ёққанда.

Қор устидан чаналар,
Ғиз-ғиз учар ўқ каби.
Чунки ўйнаб болалар,
Қизиб кетар чўғ каби.

Базан қор бўрон ўйнаб,
Қувлашиб қор отамиз.
Қорқиз, қорбобо ясаб,
Қиш завқини тотамиз!…

Кутилмаган гап (болалар учун шер)

Кҳолиқвойнинг укасин,
Томоғи оғриб қолди.
Лекин унинг ойиси,
Кҳолиқни койиб қолди:

-«Кҳамма айб кҳам ўзингда,
Уканга муз бергансан.
Уни муз ейишида,
Ўзинг «бош-қош» бўлгансан!».

Кҳолиқ дер:-«Бўлса касал,
Акҳир айби ўзида.
Тушунтирдим батафсил,
Барибир муз еди-да!».

Укаси деди шу чоқ,
-«Мени деманг билағон,
Нега фелингиз чатоқ,
Кҳамма сўзингиз ёлғон!».

Кутилмаган бу гапдан,
Кҳолиқ турарди қотиб.
Акҳир ойни дафатан,
Етакда бўлмас ёпиб!…

Уйғотади ким? (болалар учун шер)

Кҳар кун кҳўроз уйқудан,
Уйғотади қу-қу-лаб.
Тургим келмас ўрнимдан,
Кўзларимни уқалаб.

Сўнгра кўзимни юмсам,
Уйқум келмайди сира.
Майли, ўрнимдан турсам,
Бекор ётгандан кўра.

СҲундай дея жойимдан,
Туриб кетаман шартта.
Кҳўрозни ўзин унда,
Уйғотади ким ерта?…

“Богча болалар учун шерлар” “Болалар учун инглизча шерлар” “Болаларга багишланган шерлар”“Болалар учун русча шерлар” “Болалар учун китоб кҳакида шерлар” Бакҳор кҳакида шерлар болалар учун” “Ватан кҳакида шерлар болалар учун” “Болалар учун шерлар”

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Sohib

Яна маълумот

24708-ed4_wide

Танадаги паразитлардан халос бўлишга ёрдам берадиган маҳсулотлар рўйхати

Хатарли ўсмалар гелминтлар туфайли ҳам пайдо бўлиши мумкин, деди онколог Иван Карасев Доктор Питер порталига …

100200300