Главная / Жамият / Азон дуоси

Азон дуоси

АЗОН

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1

“Аллоҳу акбар” – Аллоҳ буюкдир- 4 маротаба

“Ашҳаду алла илаҳа иллалаҳ” – Гувоҳлик бераман ки,

Аллоҳдан ўзга илоҳ юк’дир- 2 маротаба

“Ашҳаду аннаа Муҳаммадар росулуллаҳ” – Гувоҳлик

бераман ки, Муҳаммад (соллалоҳу алайҳи васаллам)

Аллоҳнинг елчисидир- 2 маротаба

“Кҳая алас солаҳ” – Намозга келинг- 2 маротаба

“Кҳая алал фалаҳ” – Нажотга келинг- 2 маротаба

“Аллоҳу акбар” – Аллоҳ буюкдир- 2 маротаба

“Ла илаҳа иллалаҳ” – Аллоҳдан ўзга илоҳ юк’дир- 1 ма-
ротаба

Бомдод намози учун азонда “Кҳая алал фалаҳдан сўнг”
икки маротаба “Ассолату кҳойрум минан навм” (Намоз
уйк’удан афзалдир) дейилади
Ик’оматда “Кҳая алал фалаҳдан сўнг” икки маротаба “К’ад
к’оматис солаҳ” (Намоз бошланди) дейилади.
Ик’омат азонга к’араганда тезрок’ айтилади. Азон еса му-
сулмонлар ешитиши учун баланд овоз билан чўзиб айтила-
ди.

Азондан кейин куйидаги дуо ўк’илади:

Аллоҳумма роба кҳазикҳид даватит таммакҳ. Вассолатил
к’оимакҳ, ати сайидина Мукҳаммаданил васийлата вал фа-
зийлакҳ. Д дарожатар рофиаҳ. Вабаашу макомам макҳму-
дан аллазий ваадтакҳ. Варзук’на шаф’атакҳу явмал к’иямакҳ.
Иннака ла тукҳлифул ми’ад.

Матнни асл ҳатда ўкиш

Ҳаққимизда

Яна маълумот

iodnoepohudenie1

Йод ёрдамида озиш сирлари

Энди бизни гўзал қилишни вада қиладиган жуда кўп турли хил воситалар ва усуллар мавжуд, бу …