21/10/2021
Главная / Жамият / Балгам кучириш – кхалк табобати

Балгам кучириш – кхалк табобати

СХу кунларда шамоллаш ва грипп билан огриганлар куп. Тумов, айникса, изтиробли йутал купчиликни ташвишга куяди. Акхир кези келганида енг киммат дори воситаси хам дардни енгиллаштира олмаслиги мумкин. Кхуш, бундай пайтда макул чора нима? Куйида сизни балгам ажралишини енгиллаштирувчи усуллар билан таништирамиз.

vydelenie-mokroty-v-gorle-s-chem-svyazano-i-chto-delat-fa1506973552

Мутакхассис – Санобар КхОЛМИРЗАЕВА шифокор – терапевт.

СХиринмия дамламаси:

Бу усимлик кхалк табобатида курук ютал, ютинганда томокда огрик булиши, уткир ва сурункали тонзиллитга даво хисобланади. СХиринмия усимлигининг балгам кучирувчи кхусусияти хам бор.

10 г. ширинмия усимлигининг илдиз томирини 200 мл. кайнок сувда дамлаб, 20 дакика бугли ваннада ушлаб турасиз. Сунг 1-2 соат давомида дамлама тиндирилади. Докадан утказилган дамлама 1 ош кошикдан, кунига 4-5 махал кабул килинса, балгам ажралиши енгиллашади.

Райхонли чой:

Ярим литрли чойнакка 1 ош кошик микдорида кора ёки кук чой, 7-10 дона райхон (куритилгани булса ярим чой кошикда) барги солиниб, устидан кайнок сув куйилади. 5 дакика тиндирилгач, чойни ичиш мумкин. Райхонли чой балгам ажралишини осонлаштириши билан бирга, огиз бушлиги бактериялари билан хам курашади.

Арпабодиён мойи:

Арпабодиён нафас йуллари касалликларини даволашда кенг кулланилади. Унинг меваси таркибидаги анетол моддаси, бронкхлар шиллик каватини рагбатлантиради ва нафас азолари функсиясини кучайтиради. Арпабодиён мойи лорингит, тракхеитда буюрилади. У балгам кучишини осонлаштиради. Бронкхитда 1 ош кошик илик сувга 2-3 томчи арпабодиён мойини томизилиб, хар 4-5 соатда ичиб турилиши лозим.

Туятовон хакида ешитганмисиз?

Мазкур усимлик баргида гликозид (органик бирикма) мавжуд. У нафас йулларига ижобий тасир курсатади. Кхалк табобатида туятовон яллигланишга карши балгам кучирувчи восита сифатида ишлатилади. Дамламани тайёрлаш учун 5 г. куритилган туятовон барги олинади ва устидан бир стакан кайнок сув куйилади. 15 дакика тиндирилгач, докадан утказиб олиш мумкин. Дамлама кунига 4 махал, бир ош кошик ичиб турилади.

Бехи уруги:

Бехи уруги, шираси билан бирга ярим стакан сувга солинади ва урта оловда кайнатилади. Кайнатма елимдек ёпишкок куринишга келгунига кадар оловда ушланади. Тайёр кайнатмани 1 чой кошикдан, кун давомида 4-5 махал кабул килиш, балгам ажралишини енгиллаштиради, нафас йуллари спазмдан кхалос килади.

Баргизуб шифо!

1 ош кошик микдоридаги баргизуб усимлигни 1 стакан кайнок сувда дамлаб, 15 дакика тиндириб куясиз. Сунг докадан утказиб олиб, кунига 2-3 махал 2 ош кошикдан кабул килиш мумкин.

Анжир коки ейсизми?

Абу Али ибн Сино балгам кучишини осонлаштириш учун анжир мевасини ейишни, йутални колдиришда еса уни сутда кайнатиб ичишни айтиб утган. Киш кунларида анжир коксидан фойдаланиб, йутални енгиллаштирувчи кайнатма тайёрлаш мумкин. Бунинг учун 100 г. анжир коксига 2 стакан сутни куйиб, паст оловда 15 дакика кайнатасиз. Кайнатма 40 дакика тиндирилади. Кокли кайнатмаярим стакандан, кунига 2-3 махал, овкатланишдан олдин ичилади.

Алое шарбати:

Лимон ва алое шарбатига асални аралаштириб ичиш, кучли шамоллашга даводир. СХифобакхш аралашмани тайёрлашда тенг микдорда асал, брусника меваси, лимон ва алое шарбати керак булади. Масалликлар сирли идишга солиниб, 6-8 соат давомида тиндириб куйилади. Аралашма тайёр булгач, кунига 3-4 махал, 1 ош кошикдан кабул килинади.

Мармарак – шамоллашдан кхалос етади!

Енг якхши балгам кучирувчи восита бу – мармаракдир. Томок огриши енди – енди бошланаётганида мармарак усимлигидан дамлама тайёрланиб ичилса, инфексиялар кхужуми камаяди. Безовталик пайтида мунтазам кабул килинса, балгам «пишади» ва осон ажралади.

Рекламный блок-3

Хаккимизда

Яна маълумот

de72433bedabf6d41a44538990eba612

Хеч качон семирмайдиган кизларнинг кундалик 10 одати

Озиш учун нима килиш керак? Куп овкатланадиган ва семирмайдиганларни купинча “жодугарлар” деб аташади, лекин бу …

100200300