Главная / Маданият / Туклардан халос булиш: усуллари, тандаги туклардан қутилиш сирлари

Туклардан халос булиш: усуллари, тандаги туклардан қутилиш сирлари

Ҳар бир аёл силлиқ ва майин териси булишини кҳоҳлайди. Кераксиз тукларнинг пайдо булиши танадаги ортиқча туклардан кҳалос булиш усулларини қуллашга мажбур қилади. Уларнинг базилари уй шароитида танадаги тукларни юқотиш имконини беради, бошқалари еса мутакҳассисга мурожаат қилишни талаб қилади.

maxresdefault

Танада туклар купайиши сабаблари

Танадаги туклар ҳаддан ташқари купайиб кетиши, жинсга ёки ёшга мос келмаслиги, тук чиқишига кҳос булмаган жойларда чиқиши билан ифодаланадиган касаллик гипертрикҳоз деб аталади. Купинча бу касалликдан аёллар азият чекади.

Муайян вақтга келиб оёқлардаги, қуллардаги, кукракдаги, юздаги, лаблар юқорисидаги туклардан кҳалос булиш зарурати тугилади.

Бир қатор ҳолларда куп тук усиши бош мия қон томир касалликлари, бош лат йейиши, ендокрин ёки асаб тизими касалликлари натижаси булиши мумкин. Гипертрикҳоз касаллиги тугма ва руҳий омиллар туфайли юзага келиши мумкин.

Гипертрикҳоздан азият чекаётган беморга терини мекҳаник ёки кимёвий воситалар билан тасирлантириш, парафинли ниқоблар билан даволаш тавсия етилмайди, массаж усуллари қарши курсатилади. Базан иякда, қорин ва бел юқорисида, туш соҳасида нозик ва сезилмас тук урнига қалин ва узун туклар усиб чиқади.

Бундай «еркакча» сочларнинг усиши «гирсутизм» дейилади. Ушбу турдаги тукларни юқотиш зарурати тукҳумдонлар (киста, усма) касаллиги, епиласизланиши учун тукҳумдон касаллиги (кист, шиш), буйрак усти безининг функсияси бузилганлиги сабаб юзага келган булиши мумкин. Бази ҳолларда туклар ҳашарот чаққан, куйган веноз йетишмовчилиги булган соҳаларда қалин усиши кузатилади. ЙОш қизларда туклар усиши кучайганда ендокринолог билан маслаҳатлашиш, ички органларни текширувидан утишга тугри келади.

  • Танадаги туклар куп булганда еҳтиёт чоралари
  • Тобланиш тавсия етилмайди, жумладан кварс лампаси остида ҳам;
  • УЙКҲ терапия қулланиладиан муолажаларни бекор қилиш керак.
  • Туклар куп булган жойларга озиқлантирувчи крем, шунингдек қон оқимини кучайтириши мумкин булган воситалар суртмаслик керак.
  • Бази оқартирувчи кремлари туклар усишини кучайтиради, шунинг учун уларни ҳам чеклаш зарур.
  • Гормонал препаратларни фақат шифокор билан маслаҳатлашганидан кейин қуллаш мумкин.
  • Парафин ёки бодяга билан ниқоб қилманг.

Уйда водород пероксиди билан туклардан қутилиш усули

Базилар кераксиз туклардан кҳалос булиш учун уларни юлиш ёки теришга киришишади. Бундай қилиш керак емас — ҳеч булмаганда бу юл уларнинг усишини кучайтириши мумкинлиги учун.

Юз ва қулдаги тукларни юқотишнинг содда ва шу билан бирга самарали усулларидан бири водород пероксид билан муаммоли ҳудудларни тез-тез артиб туришдир. Уй шароитида қилинадиган бу муолажа огриқсиздир, тез орада туклар ингичкалашиб, унчалик сезилмайдиган, синувчан булиб қолади.

Ушбу усулни ишлатишдан олдин сиз водород пероксид еритмаси (3-10%) консентрасияси билан тажриба утказиб, тасир қилишнинг оптимал давомийлигини танлашингизга тугри келади, тери тасирланмаслигига ишонч ҳосил қилинг.

Бошқа усуллар:

  • Қуллар ва оёқлардаги тукларни юқотиш учун 50 мл 3% ли водород пероксидига ярим чой қошиқ нашатир спирти қушинг. Аралашмани соқол олиш учун купик билан аралаштиринг, кераксиз туклар булган жойларга қуллаб, қуришини кутинг. Кейин илиқ сув билан ювиб ташланг. Бир нечта муолажадан сунг, туклар ингичкалашади, рангини юқотади, деярли куринмас ҳолга келади.
  • Соч тукилиши тасирига еришиш учун 10 қисм сувга бир қисм 3%ли водород пероксиди, 2-3 томчи аммиак, озгина ун қушинг. Ҳосил булган бутқани туклар рангини юқотмагунча ҳар куни бир соат вақтга қулланг.

Танадаги тукларни мекҳаник равишда юқотиш юли

Базилар бадандаги тукларни юқ қилиш учун терини пемза тошлари билан ишқалайди. Ушбу усул нафақат терига зарар йетказади, балки қалин тукларнинг усишини ҳам рагбатлантиради.

Шугаринг деб аталмиш усул — шакарли сироп ёрдамида кераксиз тукларни юқ қилиш якҳши самара беради.

Бунинг учун 10 булак шакар бироз сувда еритилиб, чорак лимондан олинган шарбат қушилади. Аралашма жигарранг булгунча ва бармоқларга ёпишиши тукҳтагунича паст оловда қайнатиади.

Туклардан уй шароитида ҳалос булиш учун тайёрланган воситани муаммоли соҳага суртиб, қотишини кутиш керак. Кейин у кераксиз туклар билан бирга олиб ташланади. Пемзадан фарқли улароқ, бу усул тук усишини кучайтирмайди.

Юздаги тукларни юқотиш учун ресепт:

Сув ҳаммомида 30г мумни еритиб, 30 грамм ладан смоласини қушинг.

Воситани иссиқ ҳолатда юзга суртиб, совушини кутинг, кейин кераксиз туклар билан бирга юлиб ташланг. Туклар қайта усиб чиқганида 20 мартагача муолажани такрорланг.

Тукларни юқотишнинг кимёвий усуллари

Оёқлардаги ва қулларидаги туклардан кҳалос булиш учун депиляторлар — макҳсус малҳам ёки кремлардан фойдаланилади. Восита терига ингичка қатлам қилиб суртилади. Реатксия бошланиши (қичишиш, ачиш) билан, восита туклар билан бирга утмас жисм билан қирилиб, сунг иссиқ сув билан ювиб ташланади. Бу усул соч толасини терининг юзасидан юқ қилиш имконини беради, шунинг учун муолажа бритва билан қиришни еслатади. Воситанинг таркибий қисмларга аллергик реаксиялар юқлигини билиш учун фойдаланишдан олдин уни тирсакнинг егилувчи қисмига суртиб куриш керак. Агар тери қизарса, қичишиш пайдо булса, туклардан қутулиш учун ушбу воситани қуллаш тавсия етилмайди.

Тукларни рангсизлантирувчи малҳамни уйда тайёрлаш қийин емас:

20 г вазелин, 10 г сувсиз ланолин, 0,5 г антифибрин, 6 мг пергидрол (водород пероксидининг 30%ли сувли еритмаси) аралаштирилади. Ушбу воситадан узоқ муддатли фойдаланиш натижасида туклар синувчан булиб, тукилиб кетади.

Бадандаги туклардан кҳалос булиш учун макҳсус суюқлик тайёрланади:

5 қисмдан скипидар, спирт, канакунжут мойи аралаштирилиб, 30 қисм 5%ли ёд еритмаси қушилади. Ушбу восита туклар мавжуд булган муаммоли соҳаларга кунига 2-3 марта суртилади. Бир муддат утгач, туклар тукила бошлайди. ЙОд изларини нашатирли спиртнинг кучсиз еритмаси билан кетказса булади.

Епилясия учун суюқлик қандай тайёрланади:

Уч қисмдан бор ва камфорали спирт аралаштирилиб, бир қисм дистилланган сув қушилади.

Танадаги туклардан кҳалос булишнинг кҳалқона юли:

150 гр бангидевона усимлигига бир литр қайноқ сув солиб, паст оловда қайнатилади, сунг сузиб олинади. Восита пакҳта ёки дока ёрдамида муаммоли соҳага суртилади. Яшил ёнгоқнинг шарбати танадаги туклардан қутилишга ёрдам беради. Шунчаки 1-2 ҳафта мобайнида ушбу кҳалқ табобати воситасини муаммоли жойларга кунора суртиб туринг.

Електр токи ёрдамида туклардан қандай қутулиш мумкин?

Косметик клиникаларда юз ёки танадаги тукларни юқотиш учун у ёки бу турдаги електроепилясия тури ишлатилади. Електр токи фолликулларга бузувчи тасир курсатади, бу еса сочларнинг секин усиши, мурт ва куринмас булишини таминлайди.

Куп жиҳатдан, натижалар операторнинг тажрибасига ва маҳоратига боглиқ. Курслар мунтазам равишда такрорланиши керак, чунки деярли 50% ҳолатларда туклар яна усишни бошлайди

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

unnamed

Тил ҳақида мақоллар

Айтар сузни айт, Айтмас суздан қайт. Анжом – уй зийнати, Суз – инсон зийнати. Ариқни …

100200300