Главная / Маданият / Ўпка касалликлари белгилари даволаш

Ўпка касалликлари белгилари даволаш

764_big

Нафас азоларининг сурункали носпесифик касалликлари бўлган беморлар туберкулёз билан касалланиш кҳавфи юк’ори бўлган шакҳслар контингентини ташкил к’илади. Ўпканинг сурункали носпесифик касалликлари кўпинча умумий иммун реаксиялар сусайиши фонида кечади ва ўпкада локал (маҳаллий) иммунитетнинг турли-туман бузилишлари билан кузатилади. СҲунга боғлик’ ҳолда туберкулёз билан касалланиш кҳавфи ҳак’ик’атдан ошиб бормок’да. Ўпканинг носпесифик яллиғланишли касалликлари кўпинча узок’ муддат кечувчи туберкулёз билан асоратланади, сўнгра еса унинг тузалиши кўпинча ўпкадаги туберкулёздан кейинги к’олдик’ ўзгаришлар билан бирга кузатилади. Туберкулёз беморлари ўпка тўк’имаси ва бронкҳларида носпесифик яллиғланиш жараёнларининг пайдо бўлиши бронкҳларнинг фиброзли деформасияси ва дренаж функсияси бузилиши билан боғлик’. Носпесифик яллиғланиш тарк’ок’ ва айник’са фиброз-кавернали ҳамда сирротик туберкулёзнинг доимий морфологик ва клиник компоненти ҳисобланади. Бундай яллиғланиш жараёнининг кучайиб бориши касалликнинг ўлим билан тугашининг сабабларидан бири ҳисобланади. Емирилиш ёки каверна бўшлиғини дренажловчи бронкҳни турли даражадаги шикастланиши билан кузатиладиган бронкҳит десируктив ўпка туберкулёзига олиб келади. Бронкҳ ёриғи шиллик’ к’ават инфил’трасияси ёки чандик’ли стеноз ҳисобига кўпинча торайган бўлади. Туберкулёзда кузатиладиган одатдаги сурункали бронкҳ-ўпка носпесифик яллиғланиш касалликлари бўлиб сурункали бронкҳит, бронкҳоектазлар, емфизема, чўзилган пневмония ҳисобланади. Фаол туберкулёз билан кҳаста беморларда носпесифик яллиғланишнинг к’ўшилиши ё_талнинг кучайиши, ҳансираш, сианоз пайдо бўлиши билан намоён бўлиши мумкин. Бунда балғам мифдори кўпаяди, унда турлича патоген микрофлора кузатилади. Тана ҳарорати ошади, умумий к’он таҳлилида лейкоситоз, ЕЧТ ошиши кузатилади. Носпесифик яллиғланиш билан асоратланган фаол туберкулёзли беморларда спесифик кимётерапия кучайтирилган бўлиши лозим. Носпесифик яллиғланиш жараёнларини чеклаш учун кенг тасир спектрли антибиотикларни тавсия етишда уларнинг туберкулёзга к’арши препаратлар билан ўзаро тасирини ҳисобга олишга тўғри келади. Ўпкасида туберкулёздан кейинги к’олдик’ ўзгаришлари мавжуд беморлар сурункали бронкҳитда ва айник’са бронкҳоектазлар соҳасида яллиғланиш мавжуд бўлганда балғамли ё_тал, к’ийин нафас олиш ёки нафас чик’ариш билан кечадиган ҳансирашга шикоят к’илишади. Одатда бу клиник белгилар илгари туберкулёз ўтказмаган беморлардагига нисбатан камрок’ намоён бўлади. Кўриниб турибдики, бу кҳусусият носпесифик яллиғланишнинг кўп ҳолларда ўпканинг юк’ори бўлакларида жойлашиши ва балғамнинг дренажланиши ҳамда ажралиши учун якҳши шароит бўлиши билан боғлик’. Базан туберкулёздан кейинги ўзгаришлар соҳасида юзага келган ўткир пневмония як’к’ол интоксикасия симптомлари ва абссессланишнинг клиник манзараси билан кечади. Бундай ҳолларда балғамда МБТ нинг бир марталик топилиши ҳар доим ҳам ўпкада туберкулёз жараёнининг к’ўзғалганидан далолат беравермайди, балки бу нофаол туберкулёз ўчоғидаги ўпка тўк’имасининг парчаланиши натижаси бўлиши мумкин. Пневмония ва туберкулёз ресидивланиши ёки к’ўзишининг к’иёсий ташкҳисида шуни ҳисобга олиш керакки, пневмония нисбатан ўткир, ҳансираш ва сезиларли мик’дордаги нам кҳириллашлар билан кузатилади. Бунда ажралаётган балғам мик’дори кўпаяди, у йирингли тус олади ва носпесифик патоген микрофлорага ега бўлади, кенг тасир спектрли антибиотиклар тезда ўз тасирини кўрсатади.

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда

Яна маълумот

kogda-sleduet-pokupat-kompyuter-dlya-rebenka

Фарзандингизга қачон компютер сотиб олишингиз керак?

Ижодкорликни ривожлантириш, мактаб ишларида ёрдам бериш, янги кўникмалар фарзандига компютер сотиб олишга қарор қилган ота-оналар …

100200300