Главная / Жамият / Табрик сузлар туйлар учун

Табрик сузлар туйлар учун

Тўйда айтиладиган тилаклар

Зар тўн кийиб белин маҳкам боғлаган, Куёвбола туйинг муборак булсин. Қалам қош-у, ўз ёрингга ярашган, Қадди – қомат буйинг муборак булсин. Тулин ойдек тулган ёринг юзига, Бу кеча оқшом туйиб – туйиб боқасан. Севгимиздан нишона деб қўлига, Ёқут кўзли тилло узук тақасан. Маҳкам қучиб ёргинангнинг белидан, Чимилдиқни тўлдириб турларга бошлайсан. Бўса олиб олмадайин юзидан, Бор меҳрингни унга тукиб ташлайсан. Мен ҳам сенга кҳайрли тунлар тилайман, Куёв бола кечанг кҳайрли бўлсин. Ойдин булсин босган қадам жойларинг, Куёв бола уйинг нурларга тўлсин.

3

& & &

Ассалом сулув келин саломидан. Ассалом елнинг ширин каломидан. Ассалом улуғ зот она номидан. Ассалом ўзбекнинг иссиқ нонидан. Ассалом юлдузли юртим осмони. Ва севги боғининг икки ниҳоли. Ассалом карнайнинг ажиб садоси. Ва ушбу давранинг барча азоси. Ассалом бакҳтиёр куёв ва келин. Сизга ҳадя етгум порлоқ бакҳт йўлин. Ассалом ҳонанда созандаларга. Ассалом қўли гул пазандаларга. Сизга ҳам ассалом меҳрибон мезбон. Меҳмонга мунтазир бугун дастуркҳон.

& & &

Бакҳт қасрини қурмоқ бўлсангиз омад
йўлга йўлласин Ўтиб кетган
боболарнинг пок рукҳлари қўлласин Сизни
кўриб дўстларийз доим кҳавас биланн қарасин
Ҳар қадамда оллокҳ сизни ёмон
кўздан асрасин Тöйларийз муборак бöлсин.

& & &

Келинчак иқболинг порлабди бугун Илк бор қадам босдинг ҳаёт йўлига Муҳаббат қўшиғи айлабди мафтун Жўр бўлгин вафонинг куй оҳангига Истагим билмагин кҳазон фаслини Муҳаббат нурлари ёрисин йўлинг Садоқат дурларин тергин аслини Саодат созини янграсин қўлинг

& & &

Илокҳим келин куёв яшасин инок.
Севгилари доим бор булсин.
Минг йил чекиб севги гаштини.
Бири кампир бири чол булсин.
Аввал бошда кийн ёшда кҳам.
Мукҳаббатда ёнсин кузлари.
Угиллари 4 та булсин у.
4 та булсин яна кизлари.& & &

& & &

Созанда чал созингни . Кҳофиз жушиб куйласин, Даврани кенгроқ олинг, Онажонлар, кҳолажоллар, кҳуллас кҳамма уйнасин.

& & &

Сизга тилагим битта фарзандиз бўлсин 11та бири юрист бири турист қолганлари фудболист ўртанчаси инжинер мандан кеса кетибди кенжатойиз миллионер.

& & &

Ассалому алейкум якҳwилар
қутлуғ қадам киwилар wодлик тола конгилар
опалару сингилар узун қисқа оғалар амакию
тоғалар аммажонлар кҳолажонлар кҳам wумтака
болажонлар есон кҳожа домлар кҳурсанд болган
божалар йигитлару wокҳ қиз ориқлару семизлар
менга қараб кулганлар кҳам қовоғин
солганларга таниwларга билиwларга оддийларга
жиддийлар оwналарга боwқаларга дугонлар
бегоналарга кҳулласкалом кимда ким тинглаб
турган болсам озбекона луфт ила ассалому
алейкум

& & &

Ассалом алекум кҳонимлар ва жаноблар азиз мекҳмонлар. Доби вечер дараги дами и гаспади. Кҳело ледизи енд жентилмен. Бонжу мисси бонжу мадам армисларда кадирминда айн пиритми инсонлар Ассалом алекум дукҳторою азиз нури дида тожу зар А алекум шодлик тула кунгиллар апалару сингилла амакию тогалар ката кичк огалар кҳожонлар амажонлар кҳам шумтака болажонлар ешонкҳужа домлалар муйлов куйган божалар манга караб кулганларга кҳам ковогин солганларга танишларга, билишларга. Ошналарга кушниларга дугоналарга бегоналарга оддийларга жиддийларга окҳири кҳаммага салом

Табрик сузлар никокҳ туйи учун

Туй куни айтилган тилакла якҳши.Мунаввар калбингиз кувончга тулсин.Булгайсиз муаззам кҳаётнинг накши.Никокҳ туйингиз муборак булсин.& & &

& & &

Турмиwингиз тўйингиздан чиройли бўлсин бакҳтли бўлинг бакҳтизга кўз тегмасин.

& & &

Кҳудо кҳокҳласа 9-ою,9-кун, 9-соату,9-дақиқадан с6нг, 9-раддомни,9-палатасида, 4.5килодан, 9кило Кҳасан Кҳусан фарзандлар к6риwсин.& & &

& & &

Бу дунёнинг оила деб аталмиш қасир сари интилган бугун еса унг остонасида турган екки ёwга бакҳт саодат қувонч доимо ҳамроҳ булсин қалбенгизда гина қутратларга нисбатан муҳаббат севги иwонч булсин.

& & &

Ўғлингиз ўкҳшасин ибн синога,
Қизингиз ўкҳшасин зебинисога,
Ўзингиз ўкҳшанг Тоҳир Зуҳрога,
Тангрим йетказсин сизларни ҳам Макка тиллога.

Туйга табрик сузлар

Бугун икки ёшнинг бакҳт оқшомида ёр ёр садолари янграсин доим гўзал катта кҳаёт остонасида кҳаётингиз нурга тўлсин илокҳим пок ният оқ кўнгил оқ либос кийган қадамлари қутлуғ келин муборак албқомат бир сўзли ёрини севган белига белбоғли куйиов муборак дуога қўл очинг бувижҳонларим икки ёшнинг кҳовлиси болага тўлсин фотима зукҳралар кҳасан кҳусанлар икки ёш бағрини тўлдириб турсин карнай сурнайларнинг ёр ёр садоси она алласига уланиб кесин фарзандлар улғайиб камолин кўриб иқболи порласин муродга йесин

& & &

Дўстим бакҳтли бўлинг сизга тилагим, Доим тайёрман бўлса керагим, Сизни бакҳтлилигиз қалбим шодлиги, Бакҳтим менинг сиздей дўстим борлиги!

& & &

Тоғни толқон қилар сиздек ўғлонлари тошдан бўлсин

Янги қурган қўрғонлари бугун тўй деб келди

Кўплаб мекҳмонлари куёв деган номи бўлсин

Дойим улуғ акажоним тўйларингиз бўлсин қутлуғ

Сакҳарларда кўчаларга сувлар сепиб

Янги 0дат 0на кўнглин кҳушнуд етиб

0ЛЛ0Кҳ сизга бакҳтлар ато етиб келин деган номи бўлсин

Дойим улуғ акажоним тўйларингиз бўлсин қутлуғ

Кечаларда кўчаларда юришлар йўқ

Дўстлар билан тунларда туришлар йўқ

Бўйдоқман деб ҚИЗЛАРГА ГАП 0тишлар йўқ

акажоним ТЎЙЛАРИНГИЗ БЎЛСИН ҚУТЛУҒ

РАСИЙАДА УКАНГИЗ БОР ЕСЛАБ ҚЎЙИНГ

КҳАМ СИРДОСҲ ДИЛКАСҲИНГИЗНИ ЙЎҚЛАБ ҚЎЙИНГ

……..НИ ТАБРИГИНИ ҚАБУЛ ҚИЛИНГ

КУЙ0ВДЕГАН НОМИ БЎЛСИН ДОИМ …… АКА жоним тўйларингиз бўлсин қутлуғ

& & &

Вошингизни бакҳт егибди ғам егмасин.

Вирингиз келин бирингиз куёв кўз тегмасин.

Ярашибди бўйингизга бўйларингиз.

Қутлуғ бўлсин бугинги бакҳт тўйларингиз.

& & &

( Давра ёпиw)
Кҳурматли мекҳмонларимиз барча нарсани никҳояси б6лгани каби бугунги файзли кечамзга ажратилган вақтимиз кҳам никҳоялаб бормоқда екан. Албатда даврамз сöнгида барчангизни кҳонодонизга тинчлик кҳотиржамлик файзу барака аримаслигини тилаб қоламиз, асосийси юртимиз тинч осмонимз мусаффо б6лсин. Мана wундай озод ва обод мустақл жаннатмакон юртимизга асло кöз тегмасн. Албатта тинчлигмзни таминлаб турган оқл ва доно wижоатли юртбоwимиз омон бöлсин. Юрт тинч ватан обод бöлса тöю томоwалар кҳам яраwади. Илокҳм öзбек кҳалқининг кҳар битда кҳонадонларида мана wундай тöйлар байрамлар садоси янграб турсн деймиз. Яна бирбора тöйбоwларимизга тöйлар муборак икки ёw доимо бакҳтли соадатли бöлсин

& & &

Кўнглингизга Қишнинг сокинлигию Баҳорнинг нафосати Ёзнинг тафтий Кузнинг зийнати ҳамда оламнинг бутун гўзалигини нақш етган Муҳаббат мангу ҳамроҳингиз бўлсин Севиб севилиб ширин фарзандлар баҳтини кўринг Номингиз Фарҳод СҲирин Лайли Мажнун Тоҳир Зуҳро Вир ва Зара каби Афсонавий симолар қаторида муштарак бўлиб қолишига Т и л а к д о ш м и з Илоҳим вақти етиб ҳамма ҳам тўйлар қилсин оила қурсин фарзандлар кўрсин ва оила аталмиш муқаддас даргоҳда бир умр баҳтли содатли ҳаёт кечирсинлар Икки ёш бир оила бўларкан икки авлод бирлашаркан икки томоннинг Қардошчилик иплари бугундан боғланаркан бу ип бир умрлик зангламас олтин занжир каби бўлиб қолишига тилакдошмиз.

& & &

Бу улуғ кун билан аввалам бор тўй соҳибу соҳибаларимизни (…)жон акамиз ва (…)ҳон опамизмизми чин дилдан қутлаб муборакбод етамаиз Илоҳим фарзандлар баҳтини кўриб мана шундайин тўю томошаларимизда бош ва қош бўлиб юришларига т и л а к д о ш м и з Кечамизнинг еса енг асосий сабабчилари даврамиз тўрида СҲоҳона саҳналардан жой олган ёшларимиз куёвимиз (…) жон ва келинимиз (…) ҳонларнинг бугун висол оқшомлари Биз мана шу ерда йиғилган барча қардош дўсту биродарлар номидан келин ва куёвларимизга узоқ умр баҳт ила содатлар тилаб қоламиз Ҳаёт йўллари доимо ёруғ ва порлоғ бўлсин Ёшлик гўзаллик муҳаббат ва садоқат уларнинг кўнгилларини ҳеч қачон тарк етмасин ИЛОҲИМ КУЙОВ КЕЛИНДАН АЙЛАНСИН КЕЛИН КУЙОВДАН АЙЛАНСИН СҲУ КЕЛИН КУЙОВЛАР САКСОНЛАРГА КИРГАНЛАРИДАЙАМ НАБИРАЛАРИ БИЛАН БИРГА ЎЙНАСИН КҲОЛУ КАМПИР БИР БИРЛАРИГА ТЕРМУЛИСҲИБ ТЎЙМАСИН СҲУ ҲОНАДОНГА ТУСҲГАН СҲУ КЕЛИН ҲИЗМАТ ҚИЛИБ ЕЛИБ ЙУГУРИБ КҲОПСИН ОДАМЛАР ҲАВАС БИЛАН БОҚСИН КЕЛИН ЕМАС ҚИЗ БЎЛИБ ҚОЛСИН НИМА БЎЛГАНДАЙАМ БАҲТЛИ БЎЛИБ КЕТСИН ДОВРУҒИ БУТУН ОЛАМГА ЕТСИН

& & &

Öнг қ6линда 6йноқлаган 6ғлин б6лсин келин4ак, 4ап қ6линда қизил гулдек қизин б6лсин келин4ак. Уй т6рида пакҳлавондек ёрин бöлсин келин4ак, ёрин бн бир умрга бакҳтли б6лгин келин4ак.

& & &

той ерур ёр достлар учрашган аям иккидил пайванди туташган аём енг олий ниятлар ушалган аём ёр болдинг ёринг жамолига той қаранг достлар бугун той.
ойла деган янги давлатга келин ила киёв чиқишган такҳтга болип шокҳ малика еришган бакҳтга тарикҳий воқия бергандай рой қаранг достлар бугун той.

& & &

Мана бугун бакҳтли ёwларимиз оила деган муқаддас даргокҳга илк қадамларини қöйиw муносабати бн йиғилб турбмиз екан. Авало бу ёwларимизга узоқ умр сикҳат саломатлик бакҳт ила саодат тилаймиз. Илокҳм бакҳтлари бакҳт қирғоди қолб армон тöлқинидан йироғ бöлсин. БАКҳТ деган бир туwунча кҳаётларини кҳар бир кемтик жойларини тöлдириб турсин деймиз яна бир бора тöйбоwиларимизга тöйлар муборак икки ёw доимо бакҳтли соадатли бöлсин.

& & &

Бир оқшомки завқи öзгача,
Унинг латиф шавқи öзгача,
Бакҳт кечаси дейдилар буни,
Аҳд кечаси дейдилар буни!

Бу оқшомда жöшар туйғулар,
Қалбга қувонч қўшар туйғулар,
Икки юрак икки ажиб ёш,
Бағри бўлиб гўё бир қуёш,
Обод етиб севги боғини,
Ёқар улар бакҳт чироғини!

& & &

Уwбу яқин замонда
Wу Андижон томонда
Бир г6зал қиз яwарди
Мани кҳам билиwарди.
Уни кҳар бир с6злари,
Кулиб турар к6злари.
У савдогар қиз енди
Ростдан кҳам г6зал еди.
Юзлари қирмиз мисли
Исми кҳам Нафис асли.
Мани кҳам 6ткир дилим
Пойлардим унинг й6лин.
Уч к6када турардим
Қайтиwини билардим.
Wамол кҳам сал еларди
У ман томон келарди.
Й6лини т6сиб аста
Гап боwладим бир пастда.
Ростдааа сзни севаман
Йигитиз й6қ биламан.
Севаман жондан ортиқ
Бор будим сзга тортиқ.
6wал г6зал юз билан
Wирингина с6з билан
Кҳозир вақтим й6қ деди
Ертага келинг деди.

& & &

Умрингиз бакҳордек бўлсину,
ҳеч ёмғири бўлмасин.
Ёздек иссиқ бўлсину,
Саратони бўлмасин.
Куздек тўкин бўлсину,
ҳеч ҳазони бўлмасин.
Қишдек оппоқ бўлсину
қаҳратони бўлмасин.
Бакҳордай беғубор бўлсин умрингиз,
Ажойиб ва ёруғ бўлсин йўлингиз.
Ҳаётда тортманг сира оғир дард,
Оллоҳ ином есин сизга шундай баҳт.
Ҳаётингиз булоқ сувидек тиниқ,
Ҳаводек мусаффо, асалдек ширин,
Асрдек узун, асардек сермазмун бўлсин!
Кимдир учун яшашингиз шарт,
Кимдир учун езгу тилаксиз.
Сезилмайди сиз учун аммо,
Кимдир учун жуда кераксиз.
Орзуларинг армон бўлмасин.
Қалбинг армонларга макон бўлмасин.
СҲундай яшагинки ёруғ дунёда,
Сенданда бакҳтлироқ инсон бўлмасин.

& & &

Боққа кирсам майлими,
Гуллар терсам майлими,
Келин билан куёвни,
Табрикласам майлими?

& & &

Авваламбор ушбу тўйкҳонамизга келган меҳмонлар ҳуш келибсизлар! Биз авваламбор келинимиз ва куровимизга узоқ умр,баҳт-саодат, фаслнинг 4 гўзалликлари каби, куз фасли каби осуда ва тинч, қиш фасли каби мусаффоо, баҳорда очилган гуллар сингари гўзал, ва ёз иссиқликлари сизларни қалбингизга жооо бўлиб ҳар бир инсоннинг қалбларига таратиб юришингизни,келажакда солиҳ ва солиҳа,мумун ва мумина фарзандларнинг гўзал меҳрибон ота оналари бўлиб юришингизни Аллоҳдан тилаб, СЎРАБ ва албатта дуо қилиб қоламиза, яна бир бор тўйингиз муборак бўлсин, марҳамат енди дастурҳонимизга йеб ичиб бемалол роҳатланиб ўтирилаааарр………………….

& & &

Ассалому алайкум меҳмонлар ва мезбонлар,ҳола ва аммалар,тоға ва амакилар ҳаммангиз ҳуш келибсиз.Аввалам бор мана шу тўрда ўтирган келин-куёвларни чин қалбимдан табриклайман.Уларга ўзларига ўкҳшаган чиройли мўмин ва мўмимна қизлардан АЛЛОҲнинг ўзи ато есин деб даврамизга таклиф қиламиз.Қани маркҳамт………………

& & &

истагим сунмасин ёнган чироғинг
порласин мангу чашминг қароғинг
магар чинор булсанг чинордек яша
бевақт узилмасин ҳеч бир япроғинг

Роббим икки дунё баҳту- саодатини берсин

& & &

Аваллом бор Ассалому Алайкум! шу йерга йиғилган азиз мекҳмонлар. Куюв болани ишларига омад, чўнтагига евро даромад тилайман. Икки ёш елликка еришиб олтмишдан ошиб, етмишга етиб, саксондан сакраб, тўқсонга тўқсонга тўқнашиб, юз ёшга юзлашиб, Кҳожи дада, кҳожи она бўлиб юришни Оллокҳ насиб айлашини тилайман.

& & &

Оллоҳ иккала ёшни тақдирина бир қилган екан, иккалангиз ҳам бакҳтли булишга лойиқсизлар! Сиз шундай бакҳтли булингки, узгаларни ҳам қувончдан боши осмонга йесин, шундай бакҳтли булсинки, узгаларсизга ҳавас билан боқсин. Оллоҳ сизларга битмас-туганмас ширин ҳаёт ин`ом етибдими, биз ҳам шу қатори сизни чин юракдан муборакбод етамиз!

& & &

Муборак айёмнинг тиниқ тонгидай

Мусаффо рангларга тўлганда борлиқ

Кҳушбой табиатнинг йетти рангидай

Осмон гардишида қолганда ёрлиқ

Wнг порлоқ туйғулар тилайман сизга

Енг ширин орзулар тилайман сизга

Никоҳ тўйингиз бўлсин муборак.

& & &

Сиздан кўркам йигит йўқ бу кун.
Доим мағрур, ғурури бутун.
Қўшилиб барча езгу тилакка.
Никокҳ тўйингиз билан ака.

Нурларга кўмилган бу маскан бу кун,
Сизларга бакҳт тилар пок ният ила.
Оппоқ либосдаги кўнгли оқ келин,
Бакҳтли бўлинг бу кун ёрингиз бирла.

Мен сизга тилайман муҳаббат ва бакҳт
Аллоҳ øзи нурдан ато есин такҳт Ҳамроҳингиз бöлсин кулгу табасум
Ёрқин ҳаётингизга wудир дил сöзим

Карнай сурнайларни садоси билан,
СҲу уйнинг муҳаббат вафоси билан,
Қадам қóйдинг, изинг гулларга тóлсин.
Келинчак оқ либос, муборак бóлсин

Мунис қайнонангни қилганча муштоқ,
Гарчи соğинтирдинг, соğиндик бироқ,
Бугун айри бóлди, айрилиқ фироқ,
Фазли камолинг бир дарак бóлсин.
Келинчак киёв сенга муборак бóлсин.

Қувончдан бакҳт томон шошади юрак
Тўю томошалар тинчликдан дарак
Дўсту ёр бирлашиб бўлса бир билак
Ҳар меҳмон азизсиз ўрнингиз бўлак
Дунёда енг ширин ширинлик нима
Битта ширин сўзу бир ширин тилак

Умид билан ёзиб дастуркҳон. Тўйга дея чорлади мекҳмон.
Янграсин куй янграсин наво.
Келинг дўстлар тўйга маркҳабо.

Оқ қуш каби парвозга шайланган
Ертагдаги маликага айланган
(йигит исми) акага келин булиб сайланган
(қиз исми) қутлуғ бўлсин тўйингиз,
Остонаси тилло бўлсин уйингиз!!!

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

2ba2447eb1feeb3e5eb01a2e1dbd8245

Пиелонефрит – сабаблари, белгилари, олдини олиш ва даволаш

Пиелонефрит – белгилари, олдини олиш ва даволаш Пиелонефрит – бу буйракларнинг бактериал яллиғланиши, аниқроғи унинг …

100200300